flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

Конституція України

 

Кодекси України

Кодекс адміністративного судочинства України

Податковий кодекс України

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення

 

Бюджетний кодекс України

 

Водний кодекс України

 

Господарський кодекс України

 

Господарський процесуальний кодекс України

 

Житловий кодекс УКРАЇНСЬКОЇ  РСР

 

Земельний кодекс України

  

Кримінальний кодекс України

 

Кримінально-процесуальний кодекс України

 

Кодекс законів про працю України

 

Лісовий кодекс України

 

Митний кодекс України

 

Сімейний кодекс України

 

Цивільний кодекс України

 

Цивільно-процесуальний кодекс України

 

 

Закони України

Закон України “Про судоустрій і статус суддів” від 07.07.2010 №2453-VI

Закон України “Про Вищу раду юстиції” від 15.01.1998 №22/98-ВР

Закон України “Про доступ до судових рішень” від 22.12.2005 №3262-IV

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Закон України “Про державну службу”

Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції"

Закон України “Про судову експертизу”

Закон України “Про прокуратуру”

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування”

Закон України "Про міліцію"

Закон України "Про судовий збір"

Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу"

Закон України "Про професійний розвиток працівників"

 

Виборче законодавство

 

Закон України "Про вибори Президента України"

 

 Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"

 

 

Податкове законодавство України

 

Податковий кодекс України

 

Закон України "Про державну податкову службу в Україні"

 

Положення про Державну податкову службу України

 

Митне законодавство

Закон України «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються)громадянами на митну територію України»

Закон України «Про Митний тариф України»
 
Декрет КМУ «Про Єдиний митний тариф України»
 
Про затвердження Змін до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації  № 1018 від 07.09.2010
 
Інформаційний лист від 01.03.2010 № 21-13/2010 пов'язаний зі справлянням податків і зборів митними органами.
 
Оглядовий лист від 23.04.2008 № 720/100/13-08 “Про деякі питання практики вирішення справ, пов’язаних із застосуванням митного законодавства (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим адміністративним судом України)".
 
Постанова. КМУ від 2 лютого 2011 р. № 71. Про затвердження Порядку проведення митними органами невиїзних документальних перевірок
 
Законодавство про виконавче провадження та виконавчі дії
 
Закон України «Про виконавче провадження»
 
Закон України «Про державну виконавчу службу»
 
Наказ Міністерства Юстиції України «Про затвердження Інструкції про проведення виконавчих дій»
 
Інформаційний лист від 28.09.2009 № 1276/13/13-09 проблемних питань, що виникають під час розгляду справ з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби.
 
Земельне законодавство
 
Земельний кодекс України
 
Закон України «Про оренду землі»
 
Закон України «Про землеустрій»
 
Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»
 
Закон України «Про оцінку земель»
 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності садівницьких товариств та дачних кооперативів»
 
Законодавство про соціальне забезпечення
 
Закон України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”
 
Закон України «Про зайнятість населення»
 
Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»
 
Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням»
 
Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
 
Постанова КМУ Про затвердження положень щодо застосування Закону УРСР "Про зайнятість населення"
 
 Постанова ПФУ «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України»
 
Постанова ПФУ  "Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 24.12.2009 N 28-2"
 
Постанова ПФУ  "Про затвердження Порядку зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення помилково сплачених коштів"
 
Постанова ПФУ  "Про затвердження Порядку проведення органами Пенсійного фонду України розстрочення сум заборгованості зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, нарахованого до 1 січня 2004 року, з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, із сплати фінансових санкцій та пені, що виникла до 1 січня 2011 року"
 
Постанова ПФУ  "Про затвердження Положення про Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування"
 
Вищий адміністративний суд;  Лист  вiд 13.10.2010  № 1425/11/13-10.

Щодо застосування Рішення Конституційного Суду України від 9 вересня 2010 року N 19-рп/2010 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов'язаних із соціальними виплатами"

 

Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду

 

Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України № 2 від 02.04.2007 р.

 

Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України № 3 від 02.04.2007 р.

 

Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України № 4 від 02.04.2007 р.

 

Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України № 2 від 06.03.2008 р.

 

Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України № 1 від 25.06.2009 р.

 

Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України № 2 від 13.12.2010 р.

 

Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України № 3 від 13.12.2010 р.

 

Інше

Інформаційний лист від 14.07.2010 № 1070/11/13-10 Щодо застосування статті 25 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” під час розгляду адміністративних справ. 
 
Інформаційний лист від 01.06.2010 № 781/11/13-10 Щодо застосування окремих норм матеріального права під час розгляду адміністративних справ. 
 
Інформаційний лист щодо застосування окремих норм процесуального права під час розгляду адміністративних справ.  
 
Інформаційний лист від 28.09.2009№1271/13/13-09 щодо справ пов’язаних із сплатою господарюючими суб’єктами, в статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), частини чистого прибутку відповідно до розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.
 
Інформаційний лист від 25.03.2010 № 394/11/13-10   щодо справ пов'язаних з затриманням та примусовим видворенням іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, нелегальних мігрантів, прийнятих Україною в порядку виконання угод про реадмісію, або затриманих за незаконне перебування в Україні.
 
Інформаційний лист щодо застосування окремих норм процесуального права під час розгляду адміністративних справ
 
Про внесення змін до Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України  від 22 грудня 2010 р. N 1171
 
Вищий адміністративний суд;  Лист від 21.01.2011 р. N 94/11/13-11 -  щодо оподаткування спільної діяльності на території України без створення юридичної особи.
 
Вищий адміністративний суд;  Лист від 28.01.2011 р. N 129/11/13-11,N 106/0/4-11 -  щодо публічно-правових спорів, у яких хоча б однією зі сторін є суб'єкт владних повноважень, були віднесені до підсудності адміністративних судів (частини перша, друга статті 2, пункти 1, 2, 7 частини першої статті 3 КАС України).
 
Інформаційний лист від 24.02.2011 р.  № 274/11/13-11 - щодо представництва інтересів іноземців та осіб без громадянства під час оскарження ними рішень суб’єктів владних повноважень щодо надання, втрати та позбавлення статусу біженця, зокрема щодо можливості посвідчення судом довіреностей таких осіб на представництво їхніх інтересів у суді.
 
Інформаційний лист ВАСУ N 571/11/13-11 від 22.04.2011 р. щодо особливостей провадження справ за зверненнями органів державної податкової служби
 
Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

 Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців 
 
Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 
 
Положення про автоматизовану систему документообігу
 
 Інструкції про порядок фіксування судового процесу технічними засобами 
 Інструкція про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду

 

Про затвердження Переліку судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання