flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Отримувач коштів (beneficiary) Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна,6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str.,6)
Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 37567646 
Валютний рахунок одержувача коштів (account) UA563223130000025133012855000

Банк отримувача коштів (beneficiary bank)

Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", Київ, Україна (JSK "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE", Kyiv, Ukraine)
S.W.I.F.T. EXBSUAUX