flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

додаток № 2

до наказу № 7 від 22.01.2020 року

 

 

Перелік

відомостей, що становлять службову інформацію та можуть міститися в документах Київського окружного адміністративного суду (Зазначений перелік складений відповідно до вимог частини другої статті 6 та статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням роз’яснення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про персональні дані, які становлять особливий ризик для прав і свобод суб’єкта персональних даних)

 

 1. Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються Київським окружним адміністративним судом, Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, Державною судовою адміністрацією України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.
 2. Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
 3. Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.
 4. Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
 5. Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).
 6. Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.
 7. Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").
 8. Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").
 9. Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.
 10. Відомості, що можуть міститися в документах суду:

- які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

- щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);

- з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

- з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

- стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

- щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

- які містять матеріали службових розслідувань.

 1. Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.
 2. Звіт «Про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час» та інші документи з мобілізаційних питань.
 3. Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів

суду.

 1. Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.
 2. Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду, перелік яких визначається наказом голови суду:
  • Протоколи зборів суддів.
  • Протоколи оперативних нарад суддів та працівників апарату суду.
  • Накази голови суду (особи, що виконує обов'язки голови суду) та керівника апарату суду (особи, що виконує обов'язки керівника апарату суду).
  • Алфавітні покажчики судових справ.
  • Журнали розгляду судових справ та матеріалів суддею (журнали судових засідань).
  • Обліково-статистичні картки.
  • Журнали реєстрації вхідної кореспонденції.
  • Контрольні журнали судових справ і матеріалів, переданих для судді.
  • Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів у цивільних справах (до подання позовної заяви.
  • Журнал обліку окремих судових доручень інших.
  • Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових рішень в адміністративних.
  • Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів у адміністративних справах.
  • Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових рішень у цивільних справах.
  • Журнал обліку апеляцій, апеляційних і касаційних скарг та касаційних подань прокурора в кримінальних справах.
  • Журнал обліку речових доказів.
  • Журнал обліку виконавчих документів, виданих судом.
  • Журнал видачі копій судових документів.
  • Журнал обліку скарг на дії або бездіяльність державного виконавця.
  • Розносна книга для місцевої кореспонденції.
  • Журнал обліку печаток і штампів суду.
  • Журнал видачі справ для ознайомлення.
  • Матеріали особових справ працівників суду.
  • Акти знищення судових справ та протоколи постійно діючої експертної комісії щодо передачі до архіву суду справ, документів суду та їх знищення.

Графіки чергувань суддів з розгляду подань правоохоронних органів