flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПОРЯДОК стажування громадян з числа молоді в апараті Київського окружного адміністративного судуЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Керівника апарату

Київського окружного

адміністративного суду № 51

«19» грудня 2016 року

 

ПОРЯДОК
стажування громадян з числа молоді в апараті Київського окружного адміністративного суду

 

 1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді в апараті Київського окружного адміністративного суду відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України «Про державну службу».
 2. У цьому Порядку термін «молодь» вживається у такому значенні: громадяни України віком до 25 років, які є студентами третього і вище курсів вищих навчальних закладів за спеціальностями галузі знань «Право» або отримали вищу освіту у галузі знань «Право» та не перебувають на посадах державної служби.
 3. Стажування молоді в апараті Київського окружного адміністративного суду здійснюється строком до шести місяців з метою ознайомлення з функціонуванням Київського окружного адміністративного суді.

Стажування молоді проводиться у вільний від навчання (роботи) час в межах робочого часу працівників апарату Київського окружного адміністративного суду .

 1. Допуск до стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування в апараті Київського окружного адміністративного суду (далі – стажист), та оформлюються наказом керівника апарату Київського окружного адміністративного суду. До заяви стажист може додавати мотиваційний лист у довільній формі.

База стажування (структурний підрозділ) визначається наказом керівника апарату Київського окружного адміністративного суду з урахуванням побажань стажиста та згоди керівника відповідного структурного підрозділу. При цьому враховується організаційна можливість прийняти особу на стажування.

Стажування молоді в апараті Київського окружного адміністративного суду може здійснюватися з ініціативи керівника апарату Київського окружного адміністративного суду, керівників вищих навчальних закладів, молодіжних громадських формувань та інших осіб.

 1. На період стажування в апараті Київського окружного адміністративного суду за стажистом закріплюється керівник стажування з числа керівників структурних підрозділів апарату Київського окружного адміністративного суду, в яких буде проводитись стажування.
 2. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток № 1), що затверджується керівником стажування.
 3. Керівник стажування:

1) складає та затверджує індивідуальний план стажування;

2) забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

3) забезпечує стажисту можливість ознайомлення з організацією роботи структурного підрозділу – бази стажування;

4) залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом).

 1. Стажист:

1) зобов'язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;

2) зобов'язаний додержуватись етики та культури поведінки;

3) може брати участь у роботі структурного підрозділу – бази стажування та бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу, готувати проекти документів.

 1. Керівник стажування після закінчення стажування на прохання стажиста складає, підписує та видає йому довідку, яка містить стислу інформацію про результати стажування.
 2. Стажист після закінчення стажування складає стислий звіт про стажування та засвідчує його своїм підписом.
 3. Документи про проходження стажування передаються керівником стажування на зберігання до Відділу управління персоналом та інформаційного забезпечення Київського окружного адміністративного суду.
 4. Київський окружний адміністративний суд не несе зобов’язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в апараті Київського окружного адміністративного суду, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі та найм житла тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Міністерства юстиції України

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                  Наказ Керівника апарату

                                                                 Київського окружного

                                                                  адміністративного суду № _____

«___»_______________ 20___ рік

 

 


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ

____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


                     в Київському окружному адміністративному суді

з ________ по _______ 20_ року


з/п

Назва завдання

Строк виконання

Результати виконання

1

 2

 3

 4

 

      Особа, яка проходить
      стажування

 
_________
(підпис)

 
___________________________
(ініціали, прізвище)