Задати питання
flag Судова влада України

Довідка про стан організації діяльності Київського окружного адміністративного суду протягом першого півріччя 2017 року

Д О В І Д К А

про стан організації діяльності Київського окружного

адміністративного суду

протягом першого півріччя 2017 року

 

  1. Загальні питання.

Київський окружний адміністративний суд утворений 01.01.2005, згідно з Указом Президента України від 16.11.2004 №1417/2004 «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів» (з наступними змінами) із штатною чисельністю у складі 22 судді.

29.05.2008 Київський окружний адміністративний суд (далі – КОАС) зареєстрований в Печерській районній у місті Києві державній адміністрації за адресою 01021, м. Київ, вул. Липська, будинок 18, корпус 5, відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 263706.

17.07.2008 Державна податкова інспекція у Печерському районі міста Києва включила Київський окружний адміністративний суд до реєстру неприбуткових організацій (установ).

Станом на 01.07.2017 КОАС відповідно до договору оренди, укладеного з ПАТ «Київ ЗНДІЕП» від 11.09.2008 №548 та додаткової угоди до Договору від 30.11.2011 №7 займає приміщення площею 1315,2 кв.м. на 10-11 пов. за адресою м.Київ бульвар Лесі Українки, 26. Крім того, відповідно до договору оренди від 26.08.2011 №5936, укладеного КОАС та Регіональним відділенням Фонду Державного майна України по місту Києву, договору оренди від 25.01.2011 №1, укладеного КОАС та ДП «Науково – дослідний і проектний інститут містобудування» КОАС орендує приміщення за адресою м.Київ бульвар Лесі Українки, 26 (6 поверх) площею 472,5 кв.м.

Відповідно до оголошення в газеті «Урядовий кур’єр» №157 від 27.08.2008 свою процесуальну діяльність по розгляду адміністративних справ судом було розпочато 01.10.2008.

Станом на 01.07.2017 у КОАС працює 24 судді, 43 державних службовців, 20 працівників патронатної служби, 3 працівники які виконують функції з обслуговування та 1 водій, очолює суд голова суду Басай О.В.

 

  1. Аналіз обліково – статистичної роботи суду. Заходи щодо підвищення якості розгляду справ.

Протягом першого півріччя 2017 року КОАС розглянуто 2630 адміністративних справ та матеріалів позовних заяв, у тому числі закінчено провадження у 1612 адміністративних справах, а також судом розглянуто 1 заяву про перегляд рішень за нововиявленими обставинами.

Залишок нерозглянутих справ та матеріалів станом на 01.07.2017 складає 1055.

Залишок нерозглянутих справ станом на 01.07.2017 становить 858 адміністративних справ.

Таким чином, показник залишку нерозглянутих справ на кінець першого півріччя 2017 року збільшився на 170 адміністративних справи у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

На нашу думку, причиною збільшення залишку нерозглянутих справ є те, що на даний час у суддів Головенко О.Д., Горобцової Я.В., Дудіна С.О., Лисенко В.І., Леонтович А.М., Файчак В.О., Колеснікова І.С., Журавель В.О., Скрипка І.М., Шевченко А.В. закінчився термін повноважень із здійснення правосуддя, внаслідок чого збільшилось навантаження із розгляду справ на суддю.

Протягом першого півріччя 2017 року склалось наступне навантаження на кожного суддю:

№ з/п

ПІБ судді

Фактично відпрацьо-ваний час

Перебувало на розгляді справ і
матеріалів

із них надійшло у звітному періоді

Розглянуто справ і матеріалів

із них

Не розглянуто справ і
матеріалів 
на кінець звітного періоду

Середньомісячна кількість справ і матеріалів

 

справ

у яких задоволено позовні вимоги/
апеляційні скарги, інше

надійшло до судді

розглянуто суддею

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

Басай О.В

4,9

152

98

105

68

52

47

20

21

 

2

Балаклицький А.І.

3,1

172

93

172

120

88

0

35

64

 

3

Брагіна О.Є

3,3

265

153

164

58

34

101

39

42

 

4

Василенко Г.Ю.

4,9

410

265

292

211

159

118

54

60

 

5

Виноградова О.І.

4,1

298

220

200

114

65

98

54

49

 

6

Волков А.С.

3,5

103

69

96

63

44

7

20

27

 

7

Горобцова Я.В.

5,3

39

0

39

31

24

0

0

39

 

8

Дудін С.О.

3,7

137

81

132

88

63

5

28

46

 

9

Кушнова А.О.

5,2

393

272

244

158

119

149

53

47

 

10

Лапій С.М.

5,3

372

297

311

183

135

61

58

59

 

11

Лиска І.Г

3,5

236

185

150

79

48

86

53

43

 

12

Панова Г.В.

3,9

314

201

179

72

135

52

52

46

 

13

Панченко Н.Д.

4,6

328

229

213

123

85

115

50

46

 

15

Харченко С.В.

2,8

178

114

136

82

59

42

41

49

 

16

Щавінський В.Р.

4,6

287

199

197

132

106

90

43

43

 

Разом

4,2

3685

2476

2630

1613

1153

1055

50

49

 

  Із 1613 розглянутих справ 473 адміністративних справ розглянуто понад строки, встановлені для розгляду адміністративної справи Кодексом адміністративного судочинства України, що становить 29,3 % від загальної кількості розглянутих справ.

В аналогічний період 2016 року із 1250 адміністративних справ з порушенням строків, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України, було розглянуто 349 адміністративних справи, що становило 27,8 % від загальної кількості розглянутих справ.

Таким чином, показник кількості адміністративних справ, розглянутих з порушенням строків у першому півріччі 2017 році у порівнянні з 2016 роком збільшився на 124 справи та на 1,5 % від розглянутих справ.

Причини пропуску строків розгляду справ, встановлених процесуальним законом мають об’єктивний характер та, зазвичай, не залежать від суду. Зокрема, такими причинами є те, що на даний час у 10 суддів КОАС закінчився термін повноважень із здійснення правосуддя, внаслідок чого збільшилось навантаження із розгляду справ на суддю. Також причинами пропуску строків розгляду справ є відкладення судових засідань у справах, у зв’язку з неявкою осіб, які беруть участь у справі, свідків, прокурорів, неоперативна робота пошти, недостатнє фінансування, зокрема, витрат поштових відправлень, задоволення судом клопотань учасників судового розгляду.

Стосовно якісних показників слід зазначити таке.

Впродовж першого півріччя 2017 року оскаржено в апеляційному порядку 792 судових рішень, що становить 29,4% від загальної кількості розглянутих справ. В аналогічний період 2016 року було оскаржено – 982 судових рішень – 36% від загальної кількості розглянутих справ. Тобто, показник оскаржених рішень зменшився на 6,6%.

Разом з тим, впродовж першого півріччя 2017 року скасовано 114 судових рішень, що становить 4,3% від загальної кількості розглянутих справ. В аналогічний період 2016 року скасовано 144 судових рішення, що становить 5,3% від розглянутих справ. Таким чином, показник скасованих рішень у звітний період зменшився на 1%.

Протягом першого півріччя 2017 року та першого півріччя 2016 судом апеляційної інстанції було змінено по 8 судових рішень, що становить 0,3% від загальної кількості розглянутих справ та матеріалів, тобто показник змінених рішень не змінився.

У звітний період до КОАС за наслідками перегляду судових рішень у касаційному порядку надійшло 123 справ з Вищого адміністративного суду України, впродовж першого півріччя 2016 року – 353 справ.

За результатами перегляду рішень судом касаційної інстанції у першому півріччі 2017 року скасовано рішення КААС і КОАС у 20 справах, а у 2016 році – у 112 справах.

У звітному періоді 2017 року залишено без змін рішення КААС, яким скасовано рішення КОАС у 12 справах, у 2016 році такий показник складав 46 справ.

Впродовж першого півріччя 2017 року судом касаційної інстанції змінено 2 рішення КОАС, тоді як за аналогічний період 2016 року такий показник становив 7 рішень КОАС.

Залишено без змін судові рішення КОАС та суду апеляційної інстанції у 84 справах, за перше півріччя 2016 року – у 168 справах.

У першому півріччі 2017 року за результатами перегляду судових рішень Вищим адміністративним судом України залишено без змін рішення КОАС та скасовано рішення КААС у 8 справах, а за перше півріччя 2016 року – у 20 справах.

 

 

 

Таблиця якості розгляду справ суддями КОАС станом на 01.07.2017

Суддя

Постановлено остаточних судових рішень

(розглянуто по суті +повернуто

+без розгляду +відмовлено)

 

Оскаржено в

апеляційному

порядку

 

% від загальної кількості

винесених рішень

Залишено КААС

без змін

Змінено

КААС

 

Скасовано КААС

% скасованих від загальної кількості винесених рішень

Усього:

 

з них:

Усього:

з них:

ухвали

постанови

ухвали

постанови

1. 

Басай О.В

105

16

15,2%

7

0

1

0

1

1%

0

1%

2. 

Балаклицький А.І.

172

81

47,1%

37

0

12

2

10

7%

1,2%

5,8%

3. 

Брагіна О.Є

164

45

27,4%

18

1

8

4

4

4,9%

2,4%

2,4%

4. 

Василенко Г.Ю.

294

68

23,1%

27

3

13

1

12

4,4%

%

3,2%

5. 

Виноградова О.І.

200

51

25,5%

24

0

6

2

4

3%

1%

2%

6. 

Волков А.С.

96

38

39,6%

25

0

10

2

8

10,4%

2,1%

8,3%

7. 

Головенко О.Д.

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. 

Горобцова Я.В.

39

40

-

32

0

3

0

3

7,7%

0

7,7%

9. 

Дудін С.О.

132

61

46,2%

29

0

6

4

2

4,5%

3%

1,5%

10.                 

Журавель В.О.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.                 

Колеснікова І.В.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.                 

Кушнова А.О.

244

63

25,8%

29

0

8

0

8

3,3%

0

3,3%

13.                 

Лапій С.М.

311

73

23,5%

27

0

4

2

2

1,3%

0,6%

0,6%

14.                 

Леонтович А.М.

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

15.                 

Лисенко В.І.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.                 

Лиска І.Г

150

53

35,3%

24

1

14

6

8

9,3%

4%

5,3%

17.                 

Панова Г.В.

179

69

38,5%

39

1

13

4

9

7,3%

2,2%

5%

18.                 

Панченко Н.Д.

213

49

23%

20

0

8

2

6

3,8%

0,9%

2,8%

19.                 

Скрипка І.М.

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

20.                 

Терлецька О.О.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.                 

Файчак В.О.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22.                 

Харченко С.В.

136

27

19,9%

15

0

2

1

1

3,7%

0,7%

0,7

23.                 

Шевченко А.В.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.                 

Щавінський В.Р.

197

58

29,4%

38

2

6

1

5

3%

0,5%

2,5%

 

УСЬОГО

по суду

2632

792

29,4%

394

8

114

31

83

4,3%

1,2%

3,2%

 

Таблиця щодо справ, які надійшли з ВАСУ до КОАС станом на 01.07.2017

 

 

   Суддя

б/з

КААС та

КОАС

б/з КААС,

скасовано

КОАС

Змінено

КААС та/або КОАС

Скасовано КААС,

КОАС в силі

Скасовано КААС та

КОАС

1.         

Басай О.В

1

0

0

0

0

2.         

Балаклицький А.І.

4

1

0

0

1

3.         

Брагіна О.Є

2

0

0

1

0

4.         

Василенко Г.Ю.

3

2

0

0

1

5.         

Виноградова О.І.

6

1

1

1

1

6.         

Волков А.С.

7

0

0

0

3

7.         

Головенко О.Д.

1

0

0

0

2

8.         

Горобцова Я.В.

3

1

0

0

1

9.         

Дудін С.О.

4

0

0

0

0

10.      

Журавель В.О.

1

0

0

0

0

11.      

Колеснікова І.В.

1

0

0

0

0

12.      

Кушнова А.О.

8

0

1

1

1

13.      

Лапій С.М.

7

0

0

0

1

14.      

Леонтович А.М.

3

1

0

0

1

15.      

Лисенко В.І.

2

1

0

0

1

16.      

Лиска І.Г

10

1

0

0

2

17.      

Панова Г.В.

2

1

0

0

0

18.      

Панченко Н.Д.

2

1

0

1

1

19.      

Скрипка І.М.

3

0

0

0

0

20.      

Терлецька О.О.

5

0

0

0

3

21.      

Файчак В.О.

1

0

0

0

0

22.      

Харченко С.В.

2

0

0

0

0

23.      

Шевченко А.В.

1

2

0

0

0

24.      

Щавінський В.Р.

5

0

0

4

1

ВСЬОГО:

84

12

2

8

20

 

Таким чином, у звітний період як кількісні так і якісні показники розгляду адміністративних справ у КОАС покращилися, незважаючи на збільшення навантаження з розгляду справ на суддю, яке має місце у зв’язку із закінченням терміну повноважень у десяти суддів КОАС.

Разом з тим, вважаємо, що те, що питання причин, які слугували підставами для скасування чи зміни судових рішень судами вищих інстанцій у КОАС постійно вивчається та обговорюється на зборах суддів, оперативних нарадах позитивно впливає на якісні та кількісні показники здійснення правосуддя. Крім того, покращення якісних показників пов’язане із забезпеченням єдності судової практики, наданням методичної допомоги судами вищий інстанцій. У цьому контексті дуже важливе значення мають судові рішення Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, Постанови Пленуму, інформаційні листи ВАСУ, роз’яснення та узагальнення КААС, навчальні семінари, круглі столи з питань застосування чинного законодавства під час розгляду справ тієї чи іншої категорії, які організовуються на різних рівнях ВАСУ, КААС, Національною школою суддів України.

Протягом першого півріччя 2017 року КОАС постановлено 7 окремих ухвал про виявлені порушення закону під час розгляду справ, які направлені для реагування відповідним установам та організаціям.

По 3 окремим ухвалам надійшли повідомлення про виконання та вжиті заходи для усунення виявлених судом порушень закону.

Протягом І півріччя 2017 року у КОАС проведено 5 зборів суддів, 10 оперативних нарад суддів та начальників структурних підрозділів, а також 12 оперативних нарад з працівниками апарату суду.

На зборах суддів КОАС обговорювались питання внутрішньої діяльності суду, у тому числі обліково – статистична робота суду, щомісячно проаналізовані причини та підстави скасування та зміни рішень КОАС за результатами їх перегляду судами апеляційної та касаційної інстанцій; аналізи причин порушення процесуальних строків під час розгляду адміністративних справ; результати узагальнень судової практики КОАС, звіти про виконану роботу голови суду, заступників голови суду, керівника апарату, матеріально – технічне забезпечення суду тощо.

Як зазначалось вище, на нашу думку, проведені щомісячні вивчення та аналізи причин недодержання процесуальних строків під час розгляду адміністративних справ, аналізи причин та підстав скасування судових рішень КОАС, а також обговорення результатів аналізу на зборах суддів стали одним із чинників, які позитивно впливають на зменшення показника залишку нерозглянутих справ на кінець звітного періоду та кількості справ, розглянутих поза межами процесуальних строків, встановлених процесуальним законом.

 

  1. Узагальнення судової практики.

У КОАС забезпечується оперативне ознайомлення суддів з судовою практикою Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, Київського апеляційного адміністративного суду, інформаційними листами судів вищих інстанцій.

Узагальнення судової практики у КОАС протягом першого півріччя 2017 року проводились згідно з планами роботи суду на відповідні періоди, а також на виконання доручень Київського апеляційного адміністративного суду.

На виконання плану роботи суду на І півріччя 2017 року у КОАС здійснювався контроль за виконанням окремих ухвал суду, проаналізовано стан їх виконання.

Крім того, на виконання плану роботи суду на І півріччя 2017 року:

Тематика узагальнень у КОАС визначається з урахуванням актуальності досліджуваних проблем, результатів аналізу показників змінених і скасованих судових рішень тощо.

У вказаних узагальненнях повно наведена нормативна база, яка застосовується при вирішенні спірних правовідносин; висвітлені проблемні питання застосування норм матеріального права до них; статистичні дані, які характеризують якість прийнятих судових рішень та причини їх скасування та зміни, містяться конкретні рекомендації для судів першої інстанції про необхідність з’ясування тих обставин справи, які мають значення для її правильного вирішення.

Висновки, викладені у проведених узагальненнях та аналізах, обговорені на зборах суддів.

На виконання листів Київського апеляційного адміністративного суду працівниками відділу правової, аналітично-статистичної роботи та узагальнення судової практики разом із суддями КОАС проведено узагальнення, зокрема:

- щодо практики розгляду КОАС справ зі спорів щодо адміністрування транспортного податку, який сплачується фізичними особами протягом 2016 рік;

- щодо практики розгляду справ зі спорів щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців протягом 2016 року;

- щодо практики розгляду справ зі спорів щодо прийняття, проходження та звільнення осіб з органів поліції протягом 2016 року;

- щодо практики розгляду справ за позовами органів Пенсійного фонду України про стягнення сум впродовж 2016 року.

Відділом правової, аналітично - статистичної роботи та узагальнення судової практики щомісячно здійснювалася підготовка довідок про стан розгляду адміністративних справ суддями КОАС.

Висновки, викладені у проведених узагальненнях та аналізах обговорені на зборах суддів.

 

  1. Матеріально-технічне забезпечення суду.

        

         Кошторис Київського окружного адміністративного суду на 2017 рік затверджено Державною судовою адміністрацією України  13 лютого 2017 року у загальній сумі 17 327 300,00 грн., з урахуванням змін становить 17 376 300 ,00 грн. в тому числі загальний фонд державного бюджету становить 15 310 000,00 грн., що становить 88,11 % усіх бюджетних призначень на 2017 рік та спеціальний фонд державного бюджету становить 2 066 300,00 грн., що становить 11,89 % усіх бюджетних призначень на 2017  рік.

         Бюджетні призначення відповідно показників кошторису з урахуванням змін розподіляються наступним чином:

         КЕКВ 2111 «Заробітна плата» –12 410 000,00 грн., що становить 71,42 % бюджетних призначень на 2017 рік ( загальний фонд);

         КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» – 2 816 100,00 грн., що становить 16,21 % бюджетних призначень ( загальний фонд );

         КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування» – 350 000,00 грн., що становить 2,01 % (спеціальний фонд);

         КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 918 200,00 грн., що становить 5,28 % бюджетних призначень (спеціальний фонд);

         КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» – 3 000,00 грн., що становить 0,02 % бюджетних призначень (спеціальний фонд)

         КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 859 000,00 грн., що становить 4,94 % бюджетних призначень ( в тому числі загальний фонд – 83 900 грн. та спеціальний фонд – 775 100 грн.);

         КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 20 000,00 грн., що становить 0,12 % бюджетних призначень (спеціальний фонд).

         Отже, з наведеної вище інформації можна зробити висновок, що значна частина кошторису суду становить заробітна плата та нарахування на заробітну плату – 87,63 %, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 4,94 % та лише 7,43 % спрямовано на придбання товарів, послуг, обладнання і предметів довгострокового користування та видатки на відрядження.     

         Також, варто зазначити, що бюджетні призначення по оплаті комунальних послуг спрямовані частина із загального фонду та частина із спеціального фонду бюджету, а видатки на оплату заробітної плоти та нарахувань на заробітну плату із загального фонду.

         Касові видатки установи за звітний період по загальному фонду проведені у сумі 7 346 581,02 грн., по спеціальному 1 001 565,57 грн.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар за звітний період було виділено по спеціальному 233 621,18 грн.

За рахунок вказаних бюджетних асигнувань здійснено наступні заходи по матеріально-технічному забезпеченню суду:

         - придбано знаки поштової оплати на загальну суму 90 000,00 грн.

         - придбано папір А4, конверти немарковані, конверти для дисків на

         - загальну суму 36 576,00 грн.;

         - придбано обкладинки на справи та інша друкована продукція на 

         - замовлення на суму 24 800,00 грн.;

         - придбано ком пакт дисків на суму 41 088,60 грн.;

         - придбано конвертів  на суму 13 977,00 грн..;

         - придбано біндер для зшивання документів на суму 2 357,00 грн.;

         - придбано фіксована купольні камери на суму 11 400,00 грн..;

         - придбано оргтехніки та пасивного обладнання на суму 13 422,58 грн.

         Для оплати послуг виділено по спеціальному фонду 502 244,43 грн.

         За даними видатками у поточному періоді виділені кошти були спрямовані на наступне :

         розрахунково-касове обслуговування банків на суму 7 506,24 грн.

         телекомунікаційні послуги на суму 17 961,44 грн.;

         послуги маркувальної машини на суму 194 000,00 грн.;

         технічне обслуговування маркувальної машини на суму 3 024,00 грн.;

         послуги зі страхування  на суму 1 385,66 грн.;

         діагностика та технічна експертиза комп’ютерної, побутової та офісної техніки на суму 1 840,00 грн.;

         послуги з розбирання, переробки та утилізації , сировини на суму

3 409,80грн.;

         послуги супроводження програмного забезпечення та послуги віддаленого адміністрування на загальну суму 59 919,20 грн.;

         заправку картриджів та ремонт офісної техніки на суму 20 034,00 грн.;

         відшкодування послуг з експлуатації приміщень суду на суму 88208,71грн.;

         прибирання приміщення на суму 46 365,44 грн.;

         послуги з підтримання пропускного і внутрішньо об’єктового режиму на загальну суму 58 589,94 грн..

         Станом на 1 січня 2017 року в установі відсутня кредиторська заборгованість.

         Дебіторська заборгованість що обліковувалась станом на 1 січня 2017року у сумі 8858,27 грн. була погашена дебітором, а саме Управлінням праці та соціального захисту населення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та повернена до Державного бюджету України.

         Слід зазначити, що станом 01.07.2016 у КОАС не вирішено питання про забезпечення окремим приміщенням для режимно–секретної роботи, що пов’язано із відсутністю у КОАС приміщення вцілому, що відповідає встановленим стандартам. Так, у лютому 2013 року розпорядженням Кабінету Міністрів України було прийнято рішення про передачу Державній судовій адміністрації України для розміщення Київського окружного адміністративного суду приміщення по вулиці В. Гетьмана. Це адміністративно – господарська будівля, яка належить заводу «Більшовик». На жаль, на сьогоднішній день це приміщення нам не передане, у зв’язку із певними організаційними моментами, які не залежать від суду.

 

  1. Кадрове забезпечення.

Згідно з штатним розписом на 2017 рік Київського окружного адміністративного суду затверджено штат у кількості 113 штатних одиниць, із них: 24 судді, 58 державних службовців, 26 працівників патронатної служби, 3 працівники які виконують функції з обслуговування, 2 робітники.

Станом на 01.07.2017 керівником апарату Київського окружного адміністративного суду призначено на посади 2 помічників суддів.

Фактична чисельність працівників у Київському окружному адміністративному суді станом на 01.07.2017 становить 90 осіб.

Протягом першого півріччя 2017 року звільнено з посад 3 державних службовців апарату суду. З них: 2 – за переведенням, 1 за власним бажанням та 2 працівники патронатної служби звільнені за власним бажанням.

Протягом першого півріччя 2017 року кадрові резерви на заміщення посад державних службовців не формувались

У першому півріччі 2017 року не було проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В» оскільки Кабінетом Міністрів України не затверджено Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

Протягом першого півріччя 2017 року конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 не проводився.

Державні службовці, які вперше приймаються на роботу на державну службу, приймають Присягу державного службовця. Прийом на роботу здійснюється на конкурсній основі (крім випадків, встановлених законодавством України). При прийнятті на державну службу кандидатам на посаду роз’яснюються основні принципи державної влади, право на державну службу, обов’язки, обмеження, пов’язані з проходженням державної служби відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та права державних службовців.

При прийнятті на роботу всі працівники Київського окружного адміністративного суду під особистий підпис ознайомлюються з посадовими інструкціями та Правилами внутрішнього службового розпорядку Київського окружного адміністративного суду, які затверджені протоколами зборів трудового колективу № 2-1/16 та №2-2/16 від 31 травня 2016 року.

Формування та ведення особових справ суддів та державних службовців апарату суду здійснюється відповідно до Порядку формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів погодженого Рішенням Ради суддів України 4 лютого 2016 року № 5 та затвердженого наказом ДСА України 20 травня 2016 року № 97 та Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби 22 березня 2016 року № 64 та зареєстрованого в МЮУ 15 квітня 2016 року за № 567/28697.

Трудові книжки суддів та працівників апарату суду ведуться відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 року N 58, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.08.1993 №110.

Надання відпусток суддям та працівникам апарату суду здійснюється відповідно до затвердженого головою суду графіка надання відпусток суддям та працівникам апарату суду на 2017 рік.

З метою профілактики корупційних діянь в суді запроваджено періодичний розгляд на зборах працівників апарату суду питань виконання законодавства про державну службу, боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них. Крім того, проводиться систематичне проведення занять з питань вивчення державними службовцями апарату суду антикорупційного законодавства України, Закону України «Про державну службу», Загальних правил поведінки державного службовця змін та доповнень до нього. Державними службовцями Київського окружного адміністративного суду дотримуються спеціальні обмеження, встановлені для державних службовців, спрямовані на запобігання та попередження корупції. Кожен державний службовець при прийнятті на державну службу та її проходження ознайомлюється під особистий підпис із попередженнями про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

В січні 2017 року до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України суддями подано декларації родинних зв’язків та доброчесності.

В березні поточного року проведено електронне декларування доходів, зобов’язань фінансового характеру, майнового стану суддів та державних службовців апарату суду.

Відповідно до планів роботи Київського окружного адміністративного суду на перше півріччя 2017 року проведено навчання з працівниками апарату суду Інструкції з діловодства адміністративних судах України, норм Кодексу адміністративного судочинства України, Закону України «Про державну службу», Закону України «Про запобігання корупції». Проведено перевірку знань Інструкції з діловодства в адміністративних судах України, норм Кодексу адміністративного судочинства України, Закону України «Про державну службу», Проведено навчання з помічниками суддів з питань застосування Кодексу адміністративного судочинства України на тему «Забезпечення адміністративного позову. Забезпечення доказів в адміністративному процесі»; «Відмова у відкритті адміністративного провадження»; «Розгляд адміністративних справ в порядку скороченого провадження».

Звіти з питань кадрової роботи подано у встановлені терміни до відповідних органів державної влади.

 

  1. Підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату суду.

         З метою підвищення кваліфікації протягом першого півріччя 2017 року судді КОАС та працівники апарату суду брали участь у семінарах, тренінгах, конференціях, організованих на різних рівнях Вищим адміністративним судом України (далі – ВАСУ), Київським апеляційним адміністративним судом (далі – КААС).

Протягом першого півріччя 2017 року судді та працівники апарату суду приймали участь у конференціях та підвищували свій рівень професійних знань.

Голова суду Басай О.В. брав участь у круглому столі для експертів на тему: «Міжнародні стандарти та українські практики урегулювання виборчих спорів».

Заступник голови Київського окружного адміністративного суду Щавінський В.Р. пройшов підготовку для заступників голів окружних адміністративних судів в Національній школі суддів України.

Судді, призначені на посаду судді вперше та обрані безстроково: Головенко О.Д., Журавель В.О., Брагіна О.Є., Харченко С.В. та Горобцова Я.В. пройшли підготовку в Національній школі суддів України.

Суддя Журавель В.О. взяв учать у тренінгах для тренерів з питань захисту прав внутрішнього переміщення осіб, «Методика підготовки та викладання тренінгів у НШСУ», з питань успішного впровадження навчального курсу з питань розгляду земельних спорів у адміністративних судах, «Дисциплінарна відповідальність судді». Приймав участь у розробці матеріалів курсів для викладення під час спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді та круглому столі – дискусії на тему: «Врегулювання конфлікту інтересів у секторі юстиції». У роботі круглого столу всеукраїнської громадської організації «Асоціація суддів України» на тему: «Обговорення проектів процесуальних кодексів ГПК, КАСУ та ЦПК».

Суддя Шевченко А.В. приймала участь у розробці матеріалів курсів для викладення під час спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, у засіданні робочої групи з розробки курсу на тему: «Докази і доказування в адміністративному судочинстві», у засіданні робочої групи з розробки курсу на тему: Докази і доказування в адміністративному судочинстві» у тренінгу для суддів апеляційних адміністративних судів на тему: «Дисциплінарна відповідальність судді».

Судді Головенко О.Д., Колеснікова І.С., Леонтович А.М., Лисенко В.І., Скрипка І.М., Дудін С.О., Горобцова Я.В. приймали участь у семінарах на теми: «Актуальні проблеми адміністративного судочинства в податкових спорах», «Особливості застосування Податкового кодексу України.

Судді Головенко О.Д., Колеснікова І.С., Леонтович А.М., Лисенко В.І., Скрипка І.М., Дудін С.О., Горобцова Я.В., Шевченко А.В., Дудін С.О., Журавель В.О. приймали участь у круглому столі присвяченому проблемним питанням реалізації прав іноземців та осіб без громадянства та Форумі з прямого оподаткування, який проводився Всеукраїнською асоціацією адміністративних судів України.

Суддя Горобцова Я.В. взяла учать у семінарах на теми: «Особливості розгляду адміністративних спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження та звільнення», «Відшкодування шкоди завданої об’єктом владних повноважень».

Суддя Колеснікова І.С. приймала участь у круглому столі на тему:»Новели проекту Кодексу адміністративного судочинства України».

Суддя Київського окружного адміністративного суду член Ради суддів України Волков А.С. брав участь у засіданнях Ради суддів України та ХІV позачерговому з’їзді суддів.

Голова суду Басай О.В. та судді Головенко О.Д., Колеснікова І.С., Лисенко В.І., Скрипка І.М. , Журавель В.О., Шевченко А.В. приймали участь у міжнародній конференції «АнтиBEPS» регулювання в Україні та ЄС.

Голова суду Басай О.В. та судді Колеснікова І.С., Журавель В.О., Шевченко А.В. приймали участь у роботі VII міжнародного цивілістичного форуму «Принципи і тенденції застосування приватного права ЄС і пострадянських країн».

Голова суду Басай О.В.,суддя Скрипка І.М., керівник апарату Геліч Т.В., та заступник керівника апарату Кузик Т.М. прийняли участь у семінарі з прозорого та ефективного судового управління, який організовувала Програма розвитку комерційного права Міністерства торгівлі США у співпраці з Вищим адміністративним судом України, Вищим господарським судом України та Вищою радою правосуддя.

Заступник керівника апарату Кузик Т.М. взяв участь у семінарі для керівників апаратів місцевих загальних та апеляційних судів.

Начальник Відділу правової, аналітично-статистичної роботи та узагальнення судової практики Хмеленко В.М. взяла участь у підготовці спеціалістів із судової статистики  місцевих та апеляційних судів в Національній школі суддів України.

Помічниками суддів Гавриловою С.В. та Дзюбою О.М. пройдено підготовку в Національній школі суддів України для помічників та консультантів окружних та апеляційних адміністративних судів.

Начальником Відділу управління персоналом та інформаційного забезпечення Тимошенко С.В. пройдено підготовку в Національній школі суддів України з питань ведення кадрового діловодства, організації та ведення військового обліку і мобілізаційної підготовки в судах та організації охорони праці.

Секретарі судового засідання Відділу документального забезпечення і контролю (канцелярія) Київського окружного адміністративного суду Тятьков І.А., Приходько Н.І., Касьянова О.В. пройшли підготовку секретарів судового засідання окружних та апеляційних адміністративних судів в Національній школі суддів України.

Старший судовий розпорядник Пасулька Є.М. пройшов підготовку в Національній школі суддів України для судових розпорядників місцевих загальних та апеляційних судів.

Начальник Відділу управління персоналом та інформаційного забезпечення Тимошенко С.В. приймала участь у робочій зустрічі з питань запобігання корупції яку проводило Національне агентство з питань запобігання корупції.

 

  1. Робота із звернень громадян.

Київським окружним адміністративним судом проводиться відповідна робота щодо забезпечення неупередженого, об’єктивного та своєчасного розгляду звернень громадян, що надійшли до суду, згідно з Інструкцією про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян та графіка особистого прийому громадян головою, заступником голови та керівником апарату суду.

Облік та розгляд письмових звернень громадян в суді проводиться відповідно до Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян.

Викладені у письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги громадян, що не підлягають розгляду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, розглядаються в порядку визначеному Законами України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації».

         Впродовж першого півріччя 2017 року до Київського окружного адміністративного суду всього надійшло 14 звернень.

         Із звернень, які надійшли до суду станом на 30.06.2017 розглянуто 10 письмово в порядку Закону України «Про звернення громадян» з них: скарг - 4, заяв – 6, відповіді надані у строки, визначені Законом України «Про звернення громадян».

За наслідками розгляду, по суті на кінець звітного періоду було розглянуто 10 звернень. Залишок 4 звернення.

 

Порівняльна діаграма статистичних даних першого півріччя 2016 року з першим півріччям 2017 року:

Щодо строків розгляду звернень громадян, можна зробити висновок, що всі вони розглядаються відповідно до вимог ст.20 Закону України «Про звернення громадян»

 до 5 діб - 2 звернення;

 до 15 діб – 4 звернення;

 до 30 діб – 4 звернення.

Порівняльна діаграма статистичних даних щодо строку розгляду звернень.    Більшість звернень були розглянуті судом в термін до 15 діб. Це свідчить про оперативну роботу суду з розгляду звернень громадян згідно Закону України «Про звернення громадян».

Аналіз наведених даних дозволяє дійти висновку про зменшення надходження звернень громадян. Разом з тим, вказує на досить високий рівень оперативності розгляду звернень громадян судом, що досягається хорошим рівнем організації ділянки роботи та забезпеченням контролю з боку керівництва суду.

Виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Впродовж першого півріччя 2017 року судом розглянуто 21 запит, поданих в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації», у першому півріччі 2016 року судом розглянуто 21 запит на доступ до публічної інформації. В електронній формі до суду надійшло 21 запит, особисто - 1 запит.

Усі запити на надання публічної інформації розглянуті у строки, встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації», відповідна інформація розміщена на офіційному сайті суду на веб - порталі «Судова влада».

Кодифікаційно-довідкова робота.

В КОАС забезпечується ведення кодифікаційно-довідкової роботи. Зокрема, ведеться облік юридичної літератури та періодичних видань, що надходять до суду. Крім того, здійснюється контроль за видачею для використання в роботі суддям та працівникам апарату суду юридичної літератури і періодичних видань та її поверненням.

Здійснюється передплата на такі періодичні видання: Вісник Верховного суду України, Кадровик України, Урядовий кур’єр, Голос України, Баланс-бюджет, Казна України, Адміністративне судочинство, Судова практика в адміністративних судах, Комплект «Адміністративне судочинство».

Так, зокрема в КОАС забезпечується ведення роботи щодо добору та розстановки кадрів, покращення стану виконавської дисципліни, підвищення персональної відповідальності працівників за виконання та дотримання вимог чинного законодавства України, профілактики корупційних діянь.