flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Огляд даних про стан здійснення правосуддя Київським окружним адміністративним судом у 2013 році

 

І. Обсяг роботи суду, надходження справ та навантаження з розгляду справ на суддів

 Протягом 2013 року на розгляд Київського окружного адміністративного суду (надалі – КОАС) надійшло 7227 позовних заяв, у 2012 році за вказаний період цей показник складав 6206 позовних заяв.

Порівняльна характеристика показників щодо руху позовних заяв у 2012 – 2013 роках наведені в Таблиці 1.

 

Таблиця 1

 

категорія

показник

Динаміка

+,-

 2012

 2013

1

усього позовних заяв (з урахуванням залишку)

6264

7265

+1001

2

надійшло позовних заяв, в тому числі:

6206

7227

+1021

3

розглянуто позовних заяв

6226

7185

+959

4

відкрито провадження

5126

5733

+607

5

повернуто

797

1148

+351

6

відмовлено у відкритті провадження

145

144

-1

7

Залишок, щодо яких не вирішено питання про відкриття провадження

38

80

+42

     

  1. Відмова у відкритті провадження у справі.

Лише у 2% адміністративних справах, які надійшли на розгляд суду протягом 2013 року (з урахуванням залишку 2012 року), судом було відмовлено у відкритті провадження (144 справи).

Домінуючими обставинами для відмови у відкритті провадження у справах були підстави, які передбачені п. 1 та п. 2 ч. 1 ст. 109 Кодексу адміністративного судочинства України (далі -  КАС України).

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 109 КАС України, суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі, якщо заяву не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

Наприклад, у справі №810/5279/13-а за позовом Відділу державної виконавчої служби Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області про встановлення тимчасового обмеження боржнику у праві виїзду за межі України з вилученням паспорта громадянина України для виїзду за кордон до виконання ним своїх зобов’язань було відмовлено у відкритті провадження в адміністративній справі, про що постановлено відповідну ухвалу.

Відмовляючи у відкритті провадження, суд мотивував це наступним.

З огляду на ту обставину, що відповідно до ч. 1 ст. 377-1 ЦПК України питання про тимчасове обмеження боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи у праві виїзду за межі України при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) вирішується судом за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби за поданням державного виконавця, погодженим з начальником відділу державної виконавчої служби, суд прийшов до висновку, що дана справа вирішується судом в порядку цивільного судочинства.

Таким чином, дане подання не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Дану ухвалу КОАС від 03.10.2013 про відмову у відкритті провадження у справі позивачем не оскаржено.

 

Положеннями п. 2 ч. 1 ст. 109 КАС України встановлено, що суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі, якщо у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав є такі, що набрали законної сили: постанова суду; ухвала суду про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі; ухвала про закриття провадження в адміністративній справі; ухвала про залишення позовної заяви без розгляду у зв'язку з пропуском строку звернення до адміністративного суду (крім випадків, коли така ухвала винесена до відкриття провадження в адміністративній справі).

Так, в адміністративній №810/2434/13-а  Матвієнко Олег Олексійович звернувся до Київського окружного адміністративного суду з позовом до Генеральної прокуратури України в якій просить суд порушити кримінальне провадження по факту фальсифікації документів проти Генеральної прокуратури України та вирішити питання приступного методу приватизації земельної ділянки Глуховською В.І. шляхом фальсифікації документів і в тому числі підробки підпису Матвієнка О.О. на акті погодження меж Глуховською В.І.

Зі змісту позовної заяви вбачалося, що позивач не оскаржував дій, бездіяльності чи рішень відповідача, що вчинені (допущені, прийняті) при реалізації управлінських функцій, а просить суд порушити кримінальне провадження проти Генеральної прокуратури України та вирішити питання приступного методу приватизації земельної ділянки Глуховською В.І. шляхом фальсифікації документів.

Ухвалою суду від 23 травня 2013 року відмовлено у відкритті провадження у справі, оскільки вирішення питання про порушення кримінальної справи, кваліфікації та встановлення складу злочину у випадку фальсифікації документів не належить до компетенції адміністративного суду.

За результатами розгляду апеляційної скарги поданої на зазначену ухвалу суду, ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду (далі - КААС) від 17 липня 2013 року ухвалу КОАС від 23 травня 2013 року залишено без змін.

 

1.2 Повернення позовних заяв.

 

Із 7185 розглянутих позовних заяв, що перебували у провадженні КОАС в період, що аналізується, 1148 було повернуто позивачам, що складає 16%. Найбільш характерними підставами для повернення позовних заяв протягом звітного періоду стали:

Статтею 108 КАС України визначений перелік підстав для залишення позовної заяви буз руху та для повернення позовної заяви.

Зокрема, положеннями п. 1 ч. 3 ст. 108 КАС України встановлено, що позовна заява повертається позивачеві, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку було залишено без руху.

Наприклад, у адміністративній справі №810/5241/13-а за позовом Петрової Світлани Володимирівни до Управління Пенсійного фонду України у м. Буча Київської області про визнання дій протиправними та скасування вимоги, Київським окружним адміністративним судом 18 жовтня 2013 постановлено ухвалу про залишення позовної заяви буз руху у зв’язку з порушення вимог ст. 106 Кодексу адміністративного судочинства України, а саме, у зв’язку з тим, що позивачем не долучено до позовної заяви доказів сплати судового збору. Цією ж ухвалою судом встановлено позивачу строк для усунення зазначених недоліків позовної заяви.

Враховуючи те, що позивачем у встановлений судом строк не було усунуто недоліки позовної заяви, ухвалою суду від 18 жовтня 2013 року зазначену позовну заяву було повернуто позивачу. Зазначена ухвала суду в апеляційному порядку не оскаржувалася.

 

П. 6 ч.  3 ст. 108 КАС України визначено, що позовна заява повертається позивачу, якщо справа не підсудна цьому адміністративному суду.

У адміністративній справі №810/3451/13-а ухвалою від 08 липня 2013 року, залишеною без змін ухвалою КААС від 12 грудня 2013 року, позовну заяву прокурора Вишгородського району Київської області до Управління Пенсійного фонду України у Вишгородському районі Київської області   про визнання дій неправомірними та зобов’язання вчинити певні дії – було повернуто позивачу, як таку, що є непідсудною цьому суду.

З позовної заяви та доданих до неї матеріалів убачається, що прокурор пред’явив позов з приводу неправомірних дій відповідача щодо непроведення перерахунку та виплати пенсії громадянину Юрченку Б.І. на підставі рішення Вишгородського районного суду. Таким чином, позов пред’явлено прокурором в інтересах громадянина Юрченка Б.І. (адже результат справи позитивно вливатиме на права Юрченка Б.І., а не прокурора), предмет позову - здійснення перерахунку та виплати пенсійних виплат вказаному громадянину.

Відповідно до частини першої статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні усі адміністративні справи щодо спорів фізичних осіб з суб'єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;

Згідно з частиною другою статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, їх посадова чи службова особа, крім справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки та справ, які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам.

Суд дійшов висновку, що даний позов не підсудний Київському окружному адміністративному суду, та повинен розглядатися Вишгородським районним судом Київської області.

 

1.3 Залишення без розгляду позовної заяви у зв’язку із пропуском строків звернення до суду на стадії відкриття провадження у справі.

Із 7185 розглянутих позовних заяв, що перебували у провадженні КОАС в період, що аналізується, 159 позовних заяв було залишено без розгляду у зв’язку із пропуском строків звернення до адміністративного суду, встановлених КАС України, що становить 2,2%.  

Вимогами ст. 99 КАС України передбачені строки, в межах яких може бути подано адміністративний позов до адміністративного суду.

Положеннями ч. 1 ст. 100 КАС України передбачено, що адміністративний позов, поданий після закінчення строків, установлених законом, залишається без розгляду, якщо суд на підставі позовної заяви та доданих до неї матеріалів не знайде підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними, про що постановляється ухвала.

Відповідно до приписів ч. 2 ст. 107 КАС України, суддя відкриває провадження в адміністративній справі на підставі позовної заяви, якщо відсутні підстави для повернення позовної заяви, залишення без розгляду чи відмови у відкритті провадження у справі.

У провадженні КОАС перебувала адміністративна справа № 810/6099/13-а за позовом Стадніка Юрія Олексійович до Києво - Святошинської районної державної адміністрації Київської області про зобов’язання вчинити певні дії.

Так, 14 листопада 2013 року у даній справі постановлено ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду, в якій судом було зазначено, що згідно з ч. 2 ст. 99 КАС України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на незаконність розпорядження голови Києво - Святошинської районної державної адміністрації Київської області № 3324 від 30 грудня 2011 року, яким йому відмовлено у включенні до Єдиного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Позивач зазначив, що дізнався про зазначене вище розпорядження з листа Управління праці та соціального захисту населення Києво - Святошинської районної державної адміністрації №100 від 10 січня 2012 року, яке йому було вручено на прийомі у Києво - Святошинській районній державній адміністрації Київської області.

Проте, адміністративний позов було подано до суду лише 12 листопада 2013 року, відтак позивачем був пропущений шестимісячний строк звернення до суду, встановлений частиною 2 статті 99 КАС України. Дану ухвалу КОАС позивачем не оскаржено.

 

Слід зазначити, що аналіз статистичних даних з розгляду КОАС адміністративних справ протягом 2013 року дає можливість дійти висновку про те, що відкриття провадження у справах відбувається із дотриманням строків, встановлених ч. 3 ст. 107 КАС України.

 

ІІ. Аналіз розгляду адміністративних справ, що перебували у провадженні суду, характерні проблеми, які виникають у суді під час розгляду справ.

       Серед справ, які перебували у провадженні суду у 2013 році, більшістю були справи наступних категорій:

- справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики та звернення податкових органів із деякими видами вимог – 2786 (з яких: 445 – залишок 2012 року, 2546 – надійшло за звітній період),

- справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян – 2132 (з яких: 141 – залишок 2012 року, 2117 – надійшло за звітній період),

- справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки – 262 (з яких: 77 – залишок 2012 року, 223 – надійшло за звітній період),

- справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування – 279 (з яких: 58 – залишок 2012 року, 260 – надійшло за звітний період).

 Аналіз даних статистики дає можливість дійти висновку, що у звітний період показник кількості адміністративних справ зі спорів за зверненням суб’єкта владних повноважень, в тому числі їх органів на місцях, залишається високим.

Встановлене ст. 104 КАС України право звернення суб’єкта владних повноважень у випадках встановлених законом, спричинило виникнення такої ситуації, що на суд фактично перекладаються обов’язки відповідних державних органів, зокрема органів доходів і зборів, щодо стягнення загальнообов’язкових внесків, а також створюється додаткове навантаження на суддів з розгляду справ.

 

Таблиця 2

 

Статистичні дані по розгляду адміністративних справ

 

 

Категорія

Період

Динаміка

(+,-)

 

2012

 

2013

1

залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду

1143

801

-342

2

надійшло справ за звітний період

5210

5730

+520

3

усього перебувало у провадженні справ

6353

6531

+178

4

закінчено провадження у справах

5550

6062

+512

5

в тому числі

із прийняттям постанови

4774

5389

+615

6

 

у тому числі із задоволенням позову

3911

4446

+535

7

передано в інші суди

30

33

+3

8

із закриттям  провадження у справі

248

161

-87

9

залишенням заяви без розгляду

497

480

-17

10

порушено терміни розгляду справи

1474

900

-574

11

залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

803

469

-334

12

із них

провадження у яких  зупинено

226

182

-44

             

 

Аналіз наведених даних вказує на те, що протягом 2013 року у процентному співвідношенні з аналогічним періодом 2012 року спостерігається збільшення кількості адміністративних справ, що перебували у провадженні суду.

Протягом 2013 року КОАС розглянуто по суті 6062 адміністративних справи з 6531 справ, які перебували у провадженні суду.

Залишок нерозглянутих справ становить 469 справ, що складає 7% від загальної кількості справ, які перебували в провадженні суду.

Разом з тим, в порівнянні із залишком справ у 2012 році (803 справи), залишок на кінець періоду, що аналізується (469 справ), зменшився на 42% (334 справи).

Серед причин, що зумовили таке значне зменшення кількості нерозглянутих справ можна відмітити те, що за даний період у 2013 році в порівняні з 2012 роком значно покращилося здійснення відправки поштових відправлень. Навіть незважаючи на недостатнє фінансування, керівництвом вживаються всі необхідні заходи для забезпечення можливості своєчасного повідомлення сторін та учасників судового процесу про час та місце розгляду справ. Зокрема, оперативність розгляду справ зросла і завдяки використання засобів електронного, факсимільного та телефонного зв’язку для виклику сторін та учасників судового процесу.

У такому покращенні оперативності роботи в цілому у суді слід відмітити значну роль обговорення питання покращення кількісного та якісного розгляду справ з дотриманням строків, встановлених законодавством, на оперативних нарадах та зборах суддів КОАС.

  

2.1. Строки розгляду адміністративних справ.

Статтею 122 КАС України визначено, що  адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше місяця з дня відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено законом. Справи щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби розглядаються та вирішуються протягом розумного строку, але не більше двадцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Із 6062 розглянутих справ 900 адміністративних справ розглянуто понад строки, встановлені для розгляду КАС України, що становить 14,8% від загальної кількості розглянутих справ, тоді як у 2012 року цей показник становив 26,6 %.

В адміністративних справах перебіг строків починається з моменту подання позову і закінчується винесенням остаточного рішення.

Розгляд справ понад строки, встановлені ст. 122 КАС України в більшості випадків обумовлюється об’єктивними причинами, а саме - неявка учасників судового процесу, свідків тощо, які не залежать від головуючого судді у справі.

Однією з причин порушення строків розгляду справ є неоперативна робота пошти. Так, поштові відправлення, надіслані судом лише у межах Київської області фактично повертаються до КОАС більше ніж за два тижні. Таким чином, непоодинокими є випадки, коли в адміністративних справах поштові повідомлення повертаються до суду через декілька днів або тижнів після того, як у справі було призначено судове засідання. Тобто, суддя не маючи відомостей про належне повідомлення учасників процесу, змушений відкладати розгляд справи, що призводить до затягування строків її розгляду.

Разом з тим, з метою виконання заявлених сторонами клопотань суд вимушений відкладати судове засідання у справі на іншу дату. На жаль, зазначені причини мають об’єктивний характер і не залежать від суду.

Як свідчить практика розгляду справ КОАС сторони (їх представники) відповідно до положень п. 2  ч. 3 ст. 49 КАС України заявляють клопотання, тощо. З метою додержання прав та законних інтересів сторін, суд задовольняє їх та відкладає розгляд справи на певний проміжок часу, оскільки суддя не має підстав для відмови в задоволенні обґрунтованого законного клопотання, разом з тим усі зазначені причини тягнуть за собою істотне порушення строків розгляду справ.

 

Відкладення судових засідань у справах, у зв’язку з: неявкою однієї із сторін, їх представників або інших учасників процесу, що беруть участь у справі через невручення судових повісток або з інших підстав. На кінець 2013 року відкладено судові засідання у 24 справах (таблиця № 4), у яких  відкладено розгляд та не закінчено провадження.

 

Таблиця № 3

 

№ з/п

Найменування показника

 

 

 

 

 

Кількість

1

Справи, у яких відкладено розгляд та не закінчено провадження на кінець звітного періоду (усього):

24

2

у зв'язку з неявкою

( з р.1)

одного з учасників процесу, що беруть участь у справі

16

3

 

через

невручення судових повісток

 

 

0

4

 

 

 

інші підстави

 

 

 

 

 

16

5

 

прокурора

 

 

 

 

 

0

6

 

інших учасників процесу

 

 

 

 

0

7

з них у строк

(з р.1)

понад 6 місяців до 1 року

 

 

 

0

8

 

понад 1 рік до 2 років

 

 

 

 

0

9

 

понад 2 роки

 

 

 

 

 

0

                     

 

Вказані вище висновки підтверджуються характерними прикладами, які є непоодинокими на практиці.

Так, прикладом виступає справа № 810/4692/13-а за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Будрегіонінвест» до Ірпінської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління Міндоходів у Київській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень.

Згідно ухвали суду від 02 вересня 2013 року було відкрито провадження в адміністративній справі та призначено справу до судового розгляду на 30 вересня 2013 року.

30 вересня 2013 року у зв’язку з неприбуттям представника відповідача засідання відкладено на 14 жовтня 2013 року.

За клопотанням представника відповідача судове засідання від 14 жовтня 2013року було відкладено на 21 жовтня 2013 року.

21 жовтня 2013 року судове засідання було відкладене на 28 жовтня 2013 року  у зв’язку з наданням додаткових доказів у справі.

28 жовтня 2013 року за клопотання представника відповідача судове засідання було відкладено на 04 листопада 2013 року.

Постановою від 04 листопада 2013 року  ухваленою за результатами розгляду справи у відкритому судовому засіданні, адміністративний позов задоволено в повному обсязі.

Наступним прикладом є справа №810/2139/13-а за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Атлант» до Державної податкової інспекції у Вишгородському районі Київської області Державної податкової служби про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень – рішень.

Ухвалою суду від 08 травня 2013 року було відкрито провадження в адміністративній справі та призначено справу до судового розгляду на 28 травня 2013 року.

За клопотанням представників сторін судове засідання призначене на 28 травня 2013 року було відкладено на 21 червня 2013 року.

21 червня 2013 року судове засідання відкладено на 11 липня 2013 року у зв’язку з необхідністю надання додаткових доказів.

11 липня 2013 року судове засідання було відкладено на 02 серпня 2013 року у зв’язку з клопотанням представника позивача.

Судове засідання, призначене на 02 серпня 2013 року відкладено у зв’язку з не прибуттям представника відповідача на 23 серпня 2013 року.

23 серпня 2013 року судове засідання повторно було відкладено на 19 вересня 2013 року у зв’язку з клопотанням представника позивача.

19 вересня 2013 року судове засідання відкладено на 18 жовтня 2013 року у зв’язку з неявкою представника позивача.

18 жовтня 2013 року ухвалено постанову про відмову у задоволенні адміністративного позову.

 

Аналіз судової практики КОАС дає можливість дійти висновку про те, що у всіх випадках суд відкладає розгляд справи по суті з метою забезпечення реалізації прав та законних інтересів сторін по справі, за їхніми клопотаннями, та для забезпечення повного, всебічного та об’єктивного розгляду справи. Разом з тим, випадки затягування сторонами судового процесу не є поодинокими, тому в кожному випадку, в конкретній справі, на наш погляд, необхідно усувати зловживання правом учасниками судового процесу та уживати заходів щодо розгляду адміністративних справ у строки, визначені процесуальним законом.

 

2.2 Надходження та розгляд судом заяв, клопотань, подань в порядку виконання судових рішень викладені у відповідній порівняльній таблиці

Таблиця 4

 

 

Розгляд клопотань, подань, заяв в порядку виконання судових рішень

 

2012 рік

 

2013 рік

всього на розгляді

185

274

залишок на початок звітного періоду

4

4

    надійшло

182

270

повернуто

0

5

розглянуто

181

266

в тому числі задоволено

75

118

залишок

4

8

Порівнюючи вищевказані показники, слід зазначити, що у 2013 році спостерігається істотне збільшення надходження заяв, клопотань, подань в порядку виконання судових рішень. Категорію заяв клопотань складають заяви про виправлення описок, помилок, відстрочки виконання рішення суду, зміни способу чи порядку виконання рішення суду, надання роз'яснень щодо виконання рішення.

2.3 Дані щодо надходження заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

У звітному періоді до КОАС надійшло 11 заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, тоді як у 2012 році надійшло 26 таких заяв.

Всього в провадженні суду у період, що аналізується перебувало 16 заяв про перегляд судових рішень  за нововиявленими обставинами(з урахуванням залишку 2012 року), з яких:

Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами по всім заявам були істотні, на думку заявників, для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи.

 

       ІІІ. Інформація щодо перегляду в апеляційному порядку рішень КОАС.

Відповідно до даних судової статистики до КОАС повернуто 1973 справ, рішення яких переглянуті в апеляційному порядку Київським апеляційним адміністративним судом (далі КААС), з них:

 

Якісний показник розгляду справ стосовно кожного судді наведено в таблиці 5.

 

      Таблиця 5  

      Якісних показників щодо розгляду справ суддями КОАС у 2013 року

 

Суддя

Постановлено остаточних судових рішень

(розглянуто по суті +повернуто

+без розгляду +відмовлено)

 

Оскаржено в

апеляційному

порядку

 

% від загальної кількості

винесених рішень

Залишено КААС

без змін

Змінено

КААС

 

Скасовано КААС

% скасованих від загальної кількості винесених рішень

 

Усього:

Усього:

 

1.                    

Басай О.В

74

14

19%

15

-

-

-

 

2.                    

Балаклицький А.І.

385

182

47%

89

-

31

8%

 

3.                    

Брагіна О.Є

402

150

37%

62

2

30

7,5%

 

4.                    

Василенко Г.Ю.

372

75

18%

48

-

16

4,3%

 

5.                    

Волков А.С.

266

102

38%

72

-

20

7,5%

 

6.                    

Виноградова О.І.

228

66

29%

36

-

6

2,6%

 

7.                    

Головенко О.Д.

243

102

42%

58

1

18

7,4%

 

8.                    

Журавель В.О.

419

169

40%

110

-

28

6,7%

 

9.                    

Колеснікова І.С.

385

135

35%

91

-

16

4,2%

 

10.                 

Лапій С.М.

485

168

35%

104

-

20

4,1%

 

11.                 

Леонтович А.М.

435

167

38%

95

1

26

6%

 

12.                 

Лисенко В.І.

403

154

38%

82

-

16

4%

 

13.                 

Лиска І.Г

341

124

36%

79

1

17

5%

 

14.                 

Шевченко А.В.

332

110

33%

87

-

19

5,7%

 

15.                 

Панова Г.В.

464

182

39%

109

1

22

4,7%

 

16.                 

Панченко Н.Д.

340

99

29%

64

-

10

3%

 

17.                 

Спиридонова В.О.

398

145

36%

82

-

24

6%

 

18.                 

Скрипка І.М.

320

114

36%

22

-

3

1%

 

19.                 

Терлецька О.О.

424

154

36%

81

1

25

6%

 

20.                 

Харченко С.В.

353

122

35%

84

-

20

5,7%

 

21.                 

Щавінський В.Р.

458

195

43%

95

3

25

5,5%

 

22.                 

Інші судді

 

-

-

5

-

1

-

 

 

УСЬОГО по суду

7527

2729

36%

1570

10

393

5,2%

 

 

  Характерними причинами, які стали підставами для скасування та зміни рішень, постановлених судом, є зокрема:

 

  1. Невідповідність висновків суду обставинам справи, порушення норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання.
  2. Недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд вважає встановленими.
  3. Неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи.
  4. Порушення норм матеріального або процесуального права, що призводить до неправильного вирішення справи або питання.

 

Слід зазначити, що всі судові рішення, які надійшли до КОАС після перегляду в апеляційному та касаційному порядку, надаються суддям для ознайомлення. Підстави скасування судових рішень щомісяця обговорюються на зборах суддів КОАС.

 

         ІV. Висновки.

Проведений аналіз дає можливість дійти висновку, що у 2013 році, в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року, спостерігається тенденція покращення оперативності розгляду справ, внаслідок чого на 42% зменшились показники залишку нерозглянутих справ на кінець звітного періоду (803 справи – на кінець 2012 року та 469 справ – у 2013 році).

Також, слід відмітити значне зменшення справ розглянутих понад строки, встановленні КАС України. У 2013 році відсоток таких справ зменшився на 12% (1474 справи у 2012 році – 26,6% від розглянутих справ, 900 справ у 2013 році – відповідно 14,8%).

Разом з тим, проблема додержання строків розгляду справ, передбачених процесуальним законом залишається актуальною. Розгляд справ понад строки, встановленні КАС України в більшості випадків обумовлюється об’єктивними причинами, які не залежать від головуючого судді у справі.

Найбільшу кількість справ, які перебували у провадженні суду у 2013 році становлять адміністративні справі зі спорів за зверненнями суб’єктів владних повноважень, у тому числі їх органів на місцях.

Як вказувалось вище, передбачене як виняток статтею 104 КАС України, право звернення до адміністративного суду суб’єкта владних повноважень у випадках встановлених законом, спричинило виникнення такої ситуації, що на суд фактично перекладаються обов’язки відповідних державних органів щодо стягнення загальнообов’язкових внесків, а також створюється додаткове навантаження на суддів щодо розгляду справ.

Проведений аналіз також вказує на те, що забезпечення належного рівня здійснення правосуддя судом, вирішення характерних проблем, які виникають у суді під час розгляду справ, можливо, зокрема, шляхом створення належних фінансових та матеріально - технічних умов діяльності суду та вжиття суддями організаційних та процесуальних заходів.