flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Огляд даних про стан здійснення правосуддя Київським окружним адміністративним судом у 2016 році

 

 Відділом правової, аналітично-статистичної роботи та узагальнення судової практики Київського окружного адміністративного суду (далі – ВПАСРУСП КОАС) підготовлено аналітичний огляд стану здійснення адміністративного судочинства у 2016 році.

Метою цього аналітичного огляду є надання кількісної характеристики діяльності КОАС для оцінки ефективності роботи суду.

Цей аналіз здійснено на підставі статистичних звітів про здійснення адміністративного судочинства КОАС.

Для оцінки якості роботи КОАС використано показник «відсоток розгляду». Цей показник є одним з основних показників, що використовується в країнах-членах Ради Європи, а також США та в країнах-членах Міжнародного консорціуму за досконалість суду. Відсоток розгляду – це кількість розглянутих справ і матеріалів за звітний період, поділена на кількість нових справ і матеріалів, що надійшли за звітний період, та помножена на 100 відсотків. У «Системі оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи» (СОРС), затвердженій рішенням Ради суддів України від 2 квітня 2015 року № 28, для розробки системи оцінки та моніторингу якості правосуддя і функціонування суддів цей показник запропоновано використовувати як один із доцільних і об’єктивних показників, який дає можливість оцінити, наскільки успішно суд працює над розглядом справ.

 Здійснення адміністративного судочинства КОАС

 1. Обсяг роботи і навантаження на суддів КОАС

Згідно з Кодексом адміністративного судочинства України адміністративні справи підсудні окружним адміністративним судам та місцевим загальним судам як адміністративним судам.

За даними статистичної звітності, упродовж 2016 року на розгляд Київського окружного адміністративного суду (надалі – КОАС) надійшло 5477 адміністративних справ, позовних заяв, заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, звернень, клопотань, подань, заяв, у тому числі поданих у порядку виконання судових рішень, судових доручень проти 7711 справ і матеріалів, що надійшли у 2015 році.

Наведені дані свідчать про тенденцію до зменшення надходження звернень до КОАС.

Так, надходження справ і матеріалів до КОАС зменшилося в порівнянні з 2015 роком на 2234 справи і матеріал (29%).

Серед справ і матеріалів, що надійшли до КОАС, домінують позовні заяви і адміністративні справи (справи, що надійшли до суду після відкриття провадження у справі). Їх кількість становить 4691 одиниця (85,6%). У 2015 році кількість позовних заяв і справ становила 6243 одиниць (82,2%).

У досліджуваному періоді за категоріями адміністративних справ статистичному спостереженню підлягало 3469 справ. Це справи, які надійшли до суду після відкриття провадження, та ті, у яких судом відкрито провадження у справі. Превалювання цього показника в структурі справ і матеріалів дозволяє виявити основні тенденції надходження позовних заяв і справ у розрізі категорій.

 Аналіз показників надходження адміністративних справ показав, що у звітному періоді переважну кількість справ становлять справи зі спорів, що виникають у податковій сфері і сфері землеустрою (1598, або 54%). В порівнюваному періоді, переважну кількість справ становлять справи зі спорів, що виникають у податковій і соціальній сферах (3354, або 71,2%).

Значно змінився показник надходження справ зі спорів у соціальній сфері у бік зменшення у 2016 у порівнянні з 2015. Так, частка справ із соціальних спорів зменшилась на 22,4% (з 1512, або 32,1%, до 1289, або 9,7%). Частка податкових справ зменшилась з 1842 одиниць до 1289, однак у відсотковому значенні відносно всіх справ, які надійшли у звітному періоді навпаки, збільшилась на 4,5%.

Порівняно з попереднім 2015 роком спостерігається збільшення на 3,5% частки справ у сфері публічної фінансової політики (за рахунок справ, пов’язаних із застосуванням Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб») та збільшення на 1,8% справ у сфері економіки.

Також, у звітному періоді спостерігається у порівнянні з минулим періодом збільшення на 7,1% частки справ зі спорів з відносин публічної служби (за рахунок справ, пов’язаних із застосуванням Закону України «Про національну поліцію».

У структурі справ, що надійшли на розгляд за іншими категоріями, порівняно з 2015 роком, спостерігались динамічні коливання відносних показників у межах 1%.

У структурі загальної кількості справ і матеріалів (5455), що надійшли до КОАС, після позовних заяв і адміністративних справ другим за чисельністю видом звернень є заяви, подання, клопотання, подані у порядку виконання судових рішень. У 2016 році подано 774 (14,2%) таких заяви, клопотання, подання проти 1435 документів, або 18,6% у 2015 році (спостерігається зменшення лише на 4,4% зокрема за рахунок матеріалів про відновлення втраченого виконавчого провадження в порядку Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»).

Крім цього, впродовж звітного періоду до КОАС надійшло 90 заяв про забезпечення доказів, про забезпечення позову, про зміну заходів забезпечення позову, про скасування заходів забезпечення позову та з інших питань, або 1,7% справ і матеріалів, що надійшли на розгляд. У 2015 році – 94 заяви, або 1,3%.

 Серед інших справ і матеріалів, що надійшли до КОАС:

 Порівняно з 2015 роком надходження вищезазначених матеріалів до КОАС зменшилось в 0,6 раз. Так, частка цих звернень у загальній кількості справ і матеріалів, що надійшли до КОАС, у 2016 році становить 1,2%, у 2015 – 1,3%.

З урахуванням нерозглянутих справ і матеріалів на початок звітного періоду на розгляді КОАС перебувало 6340 справ та матеріалів проти 8330 справ і матеріалів у 2015 році.

Упродовж 2016 року КОАС розглянув 5143 справ та матеріалів, або, як і у 2015 році (7453), 81,1% загальної кількості справ і матеріалів, що перебували на розгляді.

 

Динамічні зміни показників надходження та розгляду справ і матеріалів позначилися на середніх показниках надходження та розгляду справ і матеріалів одним суддею КОАС.

За підсумками роботи КОАС у 2016 році вбачається, що середньомісячний показник надходження справ і матеріалів (41) зменшився на 16 одиниць у порівнянні з показником середньомісячного розгляду справ і матеріалів одним суддею 2015 року (57).

Водночас в КОАС спостерігаються незначні відхилення від середнього показника.

 

Так, найбільший показник середньомісячного надходження справ і матеріалів спостерігається у 2015 році, як і найбільша середньомісячна кількість ухвалених судових рішень, якими закінчено розгляд справ і матеріалів.

Найменший показник середньомісячного надходження справ і матеріалів на розгляд до одного судді спостерігається у звітному періоді за 2016 рік.

 Показником, за результатом аналізу якого можна дійти висновку про ефективність роботи суду, є відсоток розгляду.

Значення показника більше ніж 100% свідчить про те, що у звітний період залишок нерозглянутих справ скорочується, значення показника 100% свідчить про те, що у звітний період залишок нерозглянутих справ не змінюється, значення показника менше ніж 100% свідчить про те, що у звітний період залишок нерозглянутих справ збільшується.

За даними Європейської комісії з ефективності правосуддя, відсоток розгляду справ у 84% і нижче є тривожним сигналом, 85–95% – насторожуючим, 96–102% – нейтральний показник, 103% і більше – передова практика. Трапляються випадки, коли значення цього показника сягає 120% і вище. Це є свідченням того, що на початку звітного періоду суд мав значний залишок нерозглянутих справ, і у звітному періоді було докладено достатньо зусиль для підвищення ефективності роботи суду з розгляду справ.

Таким чином, рекомендованим стандартом цього показника є рівень 95%–105%, тобто від нижчого нейтрального значення до початкових значень передової практики.

 Динаміка відсотка розгляду справ КОАС у 2015–2016 роках

 Слід відзначити, що показники КОАС у 2016 року порівняно з показниками попередніх звітних періодів значно погіршилися.

Станом на кінець звітного періоду в КОАС залишилися нерозглянутими 1197 справ і матеріалів, або 18,9% загальної кількості справ і матеріалів, що перебували на розгляді, проти 877 справ і матеріалів (20,1%) у минулому півріччі та 877 справ і матеріалів (10,5%) у 2015 році. Тобто, порівняно з попередніми звітними періодами 2015 року спостерігається збільшення частки нерозглянутих справ і матеріалів.

Серед нерозглянутих справ і матеріалів упродовж 2016 року – 346 позовних заяв, з яких 287 (82,9%) залишено без руху, та 687 справи, з яких у 461 (67,1%) провадження зупинено.

Серед нерозглянутих справ і матеріалів упродовж 2015 року  – 374 позовних заяви, з яких 194 (51,9%) залишено без руху, та 634 справи, з яких у 213 (33,6%) провадження зупинено.

 

Наведені дані свідчать, що частину справ КОАС не розглянув з об’єктивних причин, якими є відкладення розгляду справ та зупинення провадження у справах.

Також, станом на 31 грудня 2016 року не знайшли свого вирішення:

1 заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, або 6,3% заяв, що перебували на розгляді, проти 7 заяв, або 20,6%, у 2015 році;

16 клопотань, подань, заяв, поданих у порядку виконання судових рішень, або 7% матеріалів, що перебували на розгляді, проти 13 (4%) у попередньому році;

10 заяв про забезпечення доказів, про забезпечення позову, про зміну заходів забезпечення позову, про скасування заходів забезпечення позову та з інших питань, або 10,9%. У 2015 році не розглянуто також 3 таких матеріали, або 3,1%.

 2. Загальні показники розгляду справ і матеріалів КОАС

Як уже зазначалось, у 2016 році загальна кількість розглянутих КОАС справ і матеріалів становить 5143 одиниці проти 7453 – у минулому 2015 році.

За даними статистичної звітності, у 2016 році КОАС повернув 1489 матеріалів. У порівнюваному періоді за 2015 рік такий показник становив 1273 матеріали. Частка цих матеріалів у загальній кількості розглянутих справ і матеріалів у порівнювальних періодах становила 29% проти 17,1% (у 2015 році).

У 2016 році КОАС відмовив у відкритті провадження в 82 (1,6%) справах проти 107 (1,4%) справ у 2015 році. Залишив без розгляду 87 (1,7%) матеріалів проти 121 (1,6%) одиниць у 2015 році.

 Отже, упродовж звітного періоду з різних підстав судом визнано неприйнятними 34,9% матеріалів.

 У звітному періоді показник розглянутих справ і матеріалів, у яких позовні вимоги заявників задоволено, становить 1645 одиниць (32%). Відмовлено у задоволенні вимог щодо 716 справ і матеріалів, або 13,9% розглянутих справ і матеріалів. У 109 (2,1%) справах і матеріалах ухвалено інші рішення, зокрема про закриття провадження у справі чи про передачу справи до іншого суду.

Порівняно з минулим періодом 2015 року динамічні зміни кількості розглянутих справ і матеріалів із відмовою у задоволенні вимог збільшилась на 3,7%. Кількість справ і матеріалів, у яких вимоги задоволено зменшилась на 14,5%.

Кількість справ, розглянутих КОАС у 2016 році, становить
2618 одиниць проти 4692 справ у 2015 році. Із них із задоволенням позову розглянуто 1643 справ (62,8% розглянутих справ), тоді як і у 2015 році такий показник становив 3464 (73,8%).

Аналіз наведених даних показує, що при меншій кількості розглянутих КОАС справ по суті у 2016 році відсоток справ, у яких позовні вимоги задоволено, дещо зменшився порівняно з таким показником 2015 року.

 Характеризуючи результати розгляду КОАС справ (2618) за категоріями адміністративних справ, необхідно зазначити, що їх структура і зміни відносних значень у 2016 році відрізняються від показників 2015 року.

 Зокрема, КОАС було розглянуто:

1113 податкових справ (42,5%) проти 1892 (40,3%) у 2015 році;

242 справ зі спорів у фінансовій сфері (9,2%) проти 239 (5,1%);

307 соціальних справ, або 11,7%, проти 1537 (32,8%) справ, розглянутих у 2015 році;

251 справ (9,6%) з приводу сталого розвитку населених пунктів та землекористування, проти 288 (6,1%);

211 справ (8,1%) у сфері економіки проти 305 (6,5%) та 257 справ (9,8%) у сфері публічної служби проти 73 (1,6%);

111 справ (4,2%) проти 102 справ (2,2%) з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України;

81 справа (3,1%) проти 136 (2,9%) справ з приводу забезпечення юстиції.

Питома вага справ інших категорій не перевищувала 2% у загальній кількості розглянутих справ усіх категорій.

 Упродовж 2016 року КОАС 981 справу, або 37,5% загальної кількості розглянутих справ, розглянули у судовому засіданні, 166 справ, або 6,3%, – у порядку скороченого провадження, 1760 справи (67,2%) – у порядку письмового провадження та 9 справ (0,3%) – під час підготовчого провадження.

Порівняно з аналогічними показниками 2015 року у періоді, що аналізується, у КОАС на 9,9% збільшилась кількість справ, розглянутих у судовому засіданні та на 12,3% зменшилась у порядку скороченого провадження. Водночас частина справ, розглянутих у порядку письмового провадження, збільшилась на 11,8%.

 Аналіз розгляду інших видів справ і матеріалів свідчить про таке.

КОАС розглянуто 8 заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, або 50% заяв, що перебували на розгляді, проти 17, або 50%, – у 2015 році. Із них задоволено 2 (12,5%) заяви, проти 5 заяв (14,7%) у 2015 році.

Також розглянуто 212 клопотань, подань, заяв, поданих у порядку виконання судових рішень (93% таких матеріалів, що перебували на розгляді) проти 308 (96%) у 2015 році. З них задоволено 68 заяв (29,8%) проти 191 (59,5%) – у 2015 році.

Упродовж 2016 року КОАС розглянуто 82 заяви про забезпечення доказів, про забезпечення позову, про зміну заходів забезпечення позову, про скасування заходів забезпечення позову, з яких задоволено 18, або 22%, розглянутих заяв. У 2015 році КОАС розглянуто 93 заяви, з яких задоволено 21, або 22,6% розглянутих заяв.

Крім цього, протягом 2016 року КОАС було розглянуто 2 судових доручення, а впродовж 2015 року також 2.

 Ці показники за формою звернення до суду представлені у таблиці 1.

 Таблиця 1 

Форми звернення до суду

Розглянуто справ і матеріалів

з них

Частина розглянутих справ і матеріалів із задоволенням вимог у загальній кількості розглянутих справ/матеріалів

із задоволенням вимог

2015 рік

2016 рік

2015 рік

2016рік

2015рік

2016рік

Динаміка

Позовні заяви і справи

7453

5143

3464

1643

46,5%

31,9%

-14,6%

Заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

17

8

5

2

29,4%

25%

-4,4%

Заяви про забезпечення доказів, позову, заміна заходів забезпечення позову, скасування заходів забезпечення позову

93

82

21

18

22,6%

22%

-0,6%

Заяви, подання, клопотання, подані у порядку виконання судових рішень

308

212

191

68

62%

32,1%

-29,9

Судові доручення

2

2

0

1

-

-

-

Звернення органів державної фіскальної служби

66

53

14

19

21,2%

35,8%

+14,6%

 Строки розгляду адміністративних справ

 У 2016 році переважну більшість справ судді КОАС розглянули з дотриманням встановлених законом строків. Понад строки судді КОАС розглянули 26,2% справ проти 13,5% справ, розглянутих у 2015 році. Тобто спостерігається збільшення частки справ, розглянутих понад строки, встановлені КАС України.

Серед причин перевищення строку розгляду справ можна вирізнити такі: закінчення у третини суддів КОАС повноважень щодо здійснення правосуддя, відкладення розгляду справ у зв’язку з необхідністю надання суду додаткових доказів, невиконання вимог суду щодо витребування доказів у справах, неявка сторін у судове засідання, заміна відповідача у справі тощо.

 Аналіз судової практики КОАС дає можливість дійти висновку про те, що у всіх випадках суд відкладає розгляд справи по суті з метою забезпечення реалізації прав та законних інтересів сторін по справі, за їхніми клопотаннями, та для забезпечення повного, всебічного та об’єктивного розгляду справи. Разом з тим, випадки затягування сторонами судового процесу не є поодинокими, тому в кожному випадку, в конкретній справі, на наш погляд, необхідно усувати зловживання правом учасниками судового процесу та уживати заходів щодо розгляду адміністративних справ у строки, визначені процесуальним законом.

 Висновки

Аналіз статистичних даних показав, що у 2016 році спостерігається зменшення надходження справ і матеріалів до КОАС на 29,2% у порівнянні з 2015 роком.

У загальній кількості справ і матеріалів, що надійшли до КОАС, спостерігається збільшення кількості позовних заяв і справ, що відбулося за рахунок зменшення надходження клопотань, подань, заяв, поданих у порядку виконання судових рішень.

У звітному періоді в КОАС погіршилися показники оперативності розгляду суддями адміністративних справ. Основним чинником, що вплинув на цей показник, є закінчення повноважень у третини суддів КОАС.