flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Огляд даних про стан здійснення правосуддя Київським окружним адміністративним судом у 2017 році

 

Відділом правової, аналітично-статистичної роботи та узагальнення судової практики Київського окружного адміністративного суду (далі – ВПАСРУСП КОАС) підготовлено огляд даних про стан здійснення правосуддя у 2017 році.

Метою цього аналітичного огляду є надання кількісної характеристики діяльності КОАС для оцінки ефективності роботи суду.

Цей аналіз здійснено на підставі статистичних звітів про здійснення адміністративного судочинства КОАС.

Для оцінки якості роботи КОАС використано показник «відсоток розгляду». Цей показник є одним з основних показників, що використовується в країнах-членах Ради Європи, а також США та в країнах-членах Міжнародного консорціуму за досконалість суду. Відсоток розгляду – це кількість розглянутих справ і матеріалів за звітний період, поділена на кількість нових справ і матеріалів, що надійшли за звітний період, та помножена на 100 відсотків. У «Системі оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи» (СОРС), затвердженій рішенням Ради суддів України від 2 квітня 2015 року № 28, для розробки системи оцінки та моніторингу якості правосуддя і функціонування суддів цей показник запропоновано використовувати як один із доцільних і об’єктивних показників, який дає можливість оцінити, наскільки успішно суд працює над розглядом справ.

 

Здійснення адміністративного судочинства КОАС

1. Обсяг роботи і навантаження на суддів КОАС

Згідно з Кодексом адміністративного судочинства України адміністративні справи підсудні окружним адміністративним судам та місцевим загальним судам як адміністративним судам.

За даними статистичної звітності, упродовж 2017 року на розгляд КОАС надійшло 5382 адміністративних справ, позовних заяв, заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, звернень, клопотань, подань, заяв, у тому числі поданих у порядку виконання судових рішень проти 5477 справ і матеріалів, що надійшли у 2016 році.

Наведені дані свідчать про тенденцію до зменшення надходження звернень до КОАС.

Так, надходження справ і матеріалів до КОАС зменшилось у порівнянні з 2016 роком на 95 справ і матеріалів (1,7%).

Серед справ і матеріалів, що надійшли до КОАС, домінують позовні заяви і адміністративні справи (справи, що надійшли до суду після відкриття провадження у справі). Їх кількість становить 4761 одиниця (88,5%). У 2016 році кількість позовних заяв і справ становила 4670 одиниць (85,3%).

У досліджуваному періоді за категоріями адміністративних справ статистичному спостереженню підлягало 3229 справ. Це справи, які надійшли до суду після відкриття провадження, та ті, у яких судом відкрито провадження. Превалювання цього показника в структурі справ і матеріалів дозволяє виявити основні тенденції надходження позовних заяв і справ у розрізі категорій. 

Співвідношення показників надходження справ за категоріями до КОАС у 2016 –2017  роках 

Аналіз показників надходження адміністративних справ показав, що у звітному періоді переважну кількість справ становлять справи зі спорів, що виникають у податковій сфері і соціальній сферах (2298, або 71,2%). В порівнюваному періоді переважну кількість справ становлять справи зі спорів, що виникають у податковій сфері і сфері землекористування (1598, або 54%).

Значно змінився показник надходження справ зі спорів у сфері економіки у бік зменшення у 2017 році у порівнянні з 2016 роком. Так, частка справ зі спорів у сфері економіки зменшилась на 4,8% (з 252, або 8,5%, до 121, або 3,7%). Також зменшилась частка податкових справ на 11% (з 1289 одиниць, або 43,6%, до 1053, або 32,6%).

Слід зазначити, що значно збільшилась частка справ зі спорів у соціальній сфері на 28,9% (з 288, або 9,7%, до 1245, або 38,6%), серед яких домінували (80,2% від загальної кількості надходження позовних заяв по даній категорії спорів) справи зі спорів щодо загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Порівняно з попереднім 2016 роком спостерігається значне зменшення на 6,3% частки справ у сфері публічної фінансової політики та на 3,5% справ у сфері землекористування.

Слід відмітити, що у звітному періоді спостерігається у порівнянні з минулим періодом зменшення на 5,4% частки справ зі спорів з відносин публічної служби.

У структурі справ, що надійшли на розгляд за іншими категоріями, порівняно з 2016 роком, спостерігались динамічні коливання відносних показників у межах 1,6%.

У структурі загальної кількості справ і матеріалів (5382), що надійшли до КОАС, після позовних заяв і адміністративних справ другим за чисельністю видом звернень є заяви, подання, клопотання, подані у порядку виконання судових рішень. У 2017 році подано 602 (11,2%) таких заяви, клопотання, подання проти 774 документи, або 14,2% у 2016 році (спостерігається зменшення на 3%).0

Крім цього, впродовж звітного періоду до КОАС надійшло 111 заяв про забезпечення доказів, про забезпечення позову, про зміну заходів забезпечення позову, про скасування заходів забезпечення позову та з інших питань, або 2,1% справ і матеріалів, що надійшли на розгляд. У 2016 році – 90 заяв, або 1,6%.

Серед інших справ і матеріалів, що надійшли до КОАС:

Порівняно з 2016 роком надходження вищезазначених матеріалів до КОАС зменшилось на 0,5%. Так, частка цих звернень у загальній кількості справ і матеріалів, що надійшли до КОАС у 2017 році становить 0,6%, у 2016 – 1,1%.

З урахуванням нерозглянутих справ і матеріалів на початок звітного періоду на розгляді КОАС перебувало 6594 справ та матеріалів проти 6362 справ і матеріалів у 2016 році.

Упродовж 2017 року КОАС розглянув 5105 справ та матеріалів, або, як і у 2016 році (5143), 77,4% загальної кількості справ і матеріалів, що перебували на розгляді.

 

Надходження та розгляд справ і матеріалів КОАС у  2016 –  2017 роках 

Динамічні зміни показників надходження та розгляду справ і матеріалів позначилися на середніх показниках надходження та розгляду справ і матеріалів одним суддею КОАС.

За підсумками роботи КОАС у 2017 році вбачається, що середньомісячний показник надходження справ і матеріалів (55) збільшився на 14 одиниць у порівнянні з показником середньомісячного надходження справ і матеріалів на одного суддю у 2016 році (41). А середньомісячний показник розгляду справ і матеріалів одним суддею (45) збільшився на 7 одиниць у порівнянні з показником минулого періоду (38).

 

Так, найбільший показник середньомісячного надходження справ і матеріалів спостерігається у 2017 році, як і найбільша середньомісячна кількість ухвалених судових рішень, якими закінчено розгляд справ і матеріалів.

Також найбільший показник середньомісячного надходження справ і матеріалів на розгляд до одного судді спостерігається у звітному періоді за 2017 рік.

Показником, за результатом аналізу якого можна дійти висновку про ефективність роботи суду, є відсоток розгляду.

Значення показника більше ніж 100% свідчить про те, що у звітний період залишок нерозглянутих справ скорочується, значення показника 100% свідчить про те, що у звітний період залишок нерозглянутих справ не змінюється, значення показника менше ніж 100% свідчить про те, що у звітний період залишок нерозглянутих справ збільшується.

За даними Європейської комісії з ефективності правосуддя, відсоток розгляду справ у 84% і нижче є тривожним сигналом, 85–95% – насторожуючим, 96–102% – нейтральний показник, 103% і більше – передова практика. Трапляються випадки, коли значення цього показника сягає 120% і вище. Це є свідченням того, що на початку звітного періоду суд мав значний залишок нерозглянутих справ, і у звітному періоді було докладено достатньо зусиль для підвищення ефективності роботи суду з розгляду справ.

 Таким чином, рекомендованим стандартом цього показника є рівень 95%–105%, тобто від нижчого нейтрального значення до початкових значень передової практики.

У 2017 році відсоток розгляду справ КОАС склав 95%, тоді як у 2016 році даний показник становив 94%, що в обох випадках є насторожуючим показником ефективності роботи суду.

 

 Станом на кінець звітного періоду в КОАС залишилися нерозглянутими 1485 справ і матеріалів, або 22,5% загальної кількості справ і матеріалів, що перебували на розгляді, проти 1197 справ і матеріалів (18,8%) у минулому році. Тобто, порівняно з попереднім звітним періодом 2016 року спостерігається збільшення частки нерозглянутих справ і матеріалів.

Серед нерозглянутих справ і матеріалів упродовж 2017 року – 442 позовних заяви, з яких 260 (58,8%) залишено без руху, та 1043 справ, з яких у 578 (55,4%) провадження зупинено.

Серед нерозглянутих справ і матеріалів упродовж 2016 року  – 346 позовних заяв, з яких 287 (82,9%) залишено без руху, та 851 справа, з яких у 461 (54,2%) провадження зупинено.

 

Наведені дані свідчать, що частину справ КОАС не розглянув з об’єктивних причин, якими є відкладення розгляду справ та зупинення провадження у справах.

Також станом на 31 грудня 2017 року не знайшли свого вирішення:

8 заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, або 50% заяв, що перебували на розгляді, проти 1 заяви, або 6,3%, у 2016 році;

40 клопотань, подань, заяв, поданих у порядку виконання судових рішень, або 7,9% матеріалів, що перебували на розгляді, проти 16 (7%) у попередньому році;

7 заяв про забезпечення доказів, про забезпечення позову, про зміну заходів забезпечення позову, про скасування заходів забезпечення позову та з інших питань, або 6%. У 2016 році не розглянуто також 10 таких матеріали, або 10,9%.

 

2. Загальні показники розгляду справ і матеріалів КОАС

Як уже зазначалось, у 2017 році загальна кількість розглянутих КОАС справ і матеріалів становить 5105 одиниць проти 5143 – у минулому 2016 році.

 

За даними статистичної звітності, у 2017 році КОАС повернув 1363 матеріалів. У порівнюваному періоді за 2016 рік такий показник становив 1489 матеріалів. Частка цих матеріалів у загальній кількості розглянутих справ і матеріалів у порівнювальних періодах становила 26,7% проти 29% (у 2016 році).

У 2017 році КОАС відмовив у відкритті провадження у 288 (5,6%) справах проти 220 (4,3%) справ у 2016 році. Залишив без розгляду 71 (1,4%) матеріал проти 87 (1,7%) одиниць у 2016 році.

Отже, упродовж звітного періоду з різних підстав судом визнано неприйнятними 33,7% матеріалів.

У звітному періоді показник розглянутих справ матеріалів, у яких позовні вимоги заявників задоволено, становить 2153 одиниці (42,2%). Відмовлено у задоволенні вимог щодо 442 справ і матеріалів, або 8,7% розглянутих справ і матеріалів. У 529 (10,4%) справах і матеріалах ухвалено інші рішення, зокрема про закриття провадження у справі, залишення позову або матеріалу без розгляду чи про передачу справи до іншого суду.

Порівняно з минулим періодом 2016 року динамічні зміни кількості розглянутих справ і матеріалів із відмовою у задоволенні вимог зменшилась на 2,5%. Кількість справ і матеріалів, у яких вимоги задоволено збільшилась на 10,2%.

Кількість справ, розглянутих КОАС у 2017 році, становить
3047 одиниць проти 2618 справ у 2016 році. Із них із задоволенням позову розглянуто 2150 справ (70,6% розглянутих справ), тоді як і у 2016 році такий показник становив 1643 (62,8%).

Аналіз наведених даних показує, що при більшій кількості розглянутих КОАС справ по суті у 2017 року відсоток справ, у яких позовні вимоги задоволено, значно збільшився порівняно з таким показником 2016 року.

Характеризуючи результати розгляду КОАС справ (3047) за категоріями адміністративних справ, необхідно зазначити, що їх структура і зміни відносних значень у 2017 році відрізняються від показників за 2016 рік.

Зокрема, КОАС було розглянуто:

1099 податкових справ (36%) проти 1113 (42,4%) у 2016 році;

105 справ зі спорів у фінансовій сфері (3,4%) проти 242 (9,2%);

1059 соціальних справ, або 34,7%, проти 307 (11,7%) справ, розглянутих у 2016 році;

235 справ (7,7%) з приводу сталого розвитку населених пунктів та землекористування, проти 251 (9,6%);

117 справ (3,8%) у сфері економіки проти 211 (8,1%) та 113 справ (3,7%) у сфері публічної служби проти 257 (9,8%);

183 справи (6%) проти 111 справ (4,2%) з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України;

81 справу (2,7%) проти 81 (3,1%) справи з приводу забезпечення юстиції.

Питома вага справ інших категорій не перевищувала 1,7% у загальній кількості розглянутих справ усіх категорій.

Упродовж 2017 року КОАС 1002 справи, або 32,8% загальної кількості розглянутих справ, розглянули у судовому засіданні, 422 справ, або 13,8%, – у порядку скороченого провадження, 2140 справ (70,1%) – у порядку письмового провадження та 19 справ (0,6%) – під час підготовчого провадження.

Порівняно з аналогічними показниками 2016 року у періоді, що аналізується, у КОАС на 4,6% зменшилась кількість справ, розглянутих у судовому засіданні та на 7,5% збільшилась у порядку скороченого провадження. Також частина справ, розглянутих у порядку письмового провадження, збільшилась на 3,1%.

Аналіз розгляду інших видів справ і матеріалів свідчить про таке.

КОАС розглянуто 8 заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, або 50% заяв, що перебували на розгляді, проти 15, або 93,8%, – у 2016 році. З них у 2017 році задоволено 3 таких заяви, а у 2016 - 2.

Також розглянуто 465 клопотань, подань, заяв, поданих у порядку виконання судових рішень (92,1% таких матеріалів, що перебували на розгляді) проти 212 (93%) у 2016 році. З них задоволено 285 заяв (56,4%) проти 123 (53,9%) – у 2016 році.

Упродовж 2017 року КОАС розглянуто 110 заяв про забезпечення доказів, про забезпечення позову, про зміну заходів забезпечення позову, про скасування заходів забезпечення позову, з яких задоволено 31, або 28,2%, розглянутих заяв. У 2016 році КОАС розглянуто 82 заяви, з яких задоволено 18, або 22% розглянутих заяв.

Протягом 2017 року до КОАС судових доручень не надходило, а впродовж 2016 року на розгляді перебувало 2 судових доручення, одне з яких виконано.

 Ці показники за формою звернення до суду представлені у таблиці 1.

 Таблиця 1

Форми                           

звернення до суду

Розглянуто справ і матеріалів

з них

Частина розглянутих справ і матеріалів із задоволенням вимог у загальній кількості розглянутих справ/матеріалів

із задоволенням вимог

2016 рік

2017 рік

2016 рік

2017 рік

2016 рік

2017 рік

Дина-

міка

Позовні заяви і справи

4302

4563

2669

3094

62%

67,8%

+5,8%

Заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

        15

        8

         2

       3

     13,3%

37,5%

+24,2

Заяви про забезпечення доказів, позову, заміна заходів забезпечення позову, скасування заходів забезпечення позову

82

      110

        18

31

22%

28,2%

+6,2%

Заяви, подання, клопотання, подані у порядку виконання судових рішень

212

465

       123

285

58%

61,3%

+3,3

Судові доручення

         2

        -

         1

        -

-

-

-

Звернення органів державної фіскальної служби

53

      19

       19

      10

35,8%

52,6%

+16,8%

 

  1. Строки розгляду адміністративних справ

У 2017 році переважну більшість справ судді КОАС розглянули з дотриманням встановлених законом строків. Понад строки судді КОАС розглянули 32,7% справ проти 26,2% справ, розглянутих у 2016 році. Тобто спостерігається збільшення частки справ на 6,5%, розглянутих понад строки, встановлені КАС України.

Серед причин перевищення строку розгляду справ можна вирізнити такі: закінчення у 5 суддів КОАС повноважень щодо здійснення правосуддя, відкладення розгляду справ у зв’язку з необхідністю надання суду додаткових доказів, невиконання вимог суду щодо витребування доказів у справах, неявка сторін у судове засідання, заміна відповідача у справі тощо.

 

Динаміка оперативності розгляду справ

КОАС у  2016 – 2017 роках

Аналіз судової практики КОАС дає можливість дійти висновку про те, що у всіх випадках суд відкладає розгляд справи по суті з метою забезпечення реалізації прав та законних інтересів сторін по справі, за їхніми клопотаннями, та для забезпечення повного, всебічного та об’єктивного розгляду справи. Разом з тим, випадки затягування сторонами судового процесу не є поодинокими, тому в кожному випадку, в конкретній справі, на наш погляд, необхідно усувати зловживання правом учасниками судового процесу та уживати заходів щодо розгляду адміністративних справ у строки, визначені процесуальним законом.

 Висновки

Аналіз статистичних даних показав, що у 2017 році спостерігається зменшення надходження справ і матеріалів до КОАС на 1,7% у порівнянні з 2016 роком.

У загальній кількості справ і матеріалів, що надійшли до КОАС, спостерігається збільшення кількості позовних заяв і справ, а також заяв, подань, клопотань поданих у порядку виконання судових рішень.

У звітному періоді в КОАС дещо покращився відсоток розгляду справ та матеріалів  суддями порівняно з минулим роком. Основним чинником, що вплинув на цей показник є те, що наприкінці року збільшилась кількість працюючих суддів.

Незважаючи на складність в роботі та значне фактичне навантаження, КОАС в цілому забезпечив правильне і своєчасне вирішення судових справ, що було досягнуто у результаті сумлінної роботи суддів та працівників апарату суду. Таким чином, огляд даних за 2017 рік показав, що КОАС забезпечено здійснення правосуддя на належному рівні.