flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

У Київському окружному адміністративному суді оголошено набір на вакантні посади помічника судді.

10 вересня 2021, 09:32

ОГОЛОШЕННЯ

У Київському окружному адміністративному суді оголошено набір на вакантні посади помічника судді.

Вимоги до посади:

-  помічником судді може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту і вільно володіє державною мовою;

- помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату відповідного суду за поданням судді

- помічник судді призначається на посаду на строк повноважень безпосереднього керівника та не довше ніж на період перебування безпосереднього керівника у штаті суду.

- призначення на посаду помічника судді здійснюється на підставі письмового подання судді без конкурсного відбору наказом керівника апарату суду.

- до подання кандидатом на посаду помічника судді додаються:

а)  копія паспорта громадянина України (копія паспорта громадянина України повинна містити копії всіх заповнених його сторінок; копія паспорта громадянина України у формі ID-картки повинна містити копії титульної та зворотної сторін, виготовлених на одному аркуші, де у верхній частині аркуша повинна бути копія титульної сторони картки, в нижній – зворотна; разом з цим подається копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання);

б) копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

в) копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

г)  копія державного сертифікату про відповідний рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;

д) копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних) або копія посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників);

е) копія документів про надані пільги (за наявності).

 

 

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: 207-80-60.