flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Щодо звернення до суду з використанням офіційної електронної адреси або адреси електронної пошти

29 жовтня 2021, 10:27

            Відповідно до пункту 25 Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи (далі Положення про ЄСІТС), затвердженого рішення Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 №1845/0/15-21, процесуальні та інші документи, пов'язані із розглядом справи у суді, можуть подаватись до суду виключно з використанням підсистеми "Електронний суд".

            Натомість згідно з пунктом 59 розділу IV "Перехідні положення" Положення про ЄСІТС визначено, що до початку функціонування всіх підсистем (модулів) ЄСІТС процесуальні та інші документи можуть подаватись до суду в електронній формі з використанням офіційної електронної адреси або адреси електронної пошти, з якої надійшли документи, засвідчені кваліфікованим електронним підписом.

            Відповідно до підпункту 5.8. пункту 5 Положення про ЄСІТС офіційна електронна адреса включає в себе:

сервіс Електронного кабінету;

адресу електронної пошти, вказану користувачем в Електронному кабінеті;

адресу електронної пошти, вказану в одному з реєстрів.

            Таким чином, оскільки на сьогодні початку функціонування усіх підсистем (модулів) ЄСІТС не забезпечено, то процесуальні та інші, пов'язані із розглядом справ документи (процесуальні документи), в електронному вигляді можуть подаватись до суду в електронному вигляді та відповідно мають реєструватись судом не лише у випадку їх надходження з підсистеми Електронний суд", а й у випадку надходження збудь-якої не забороненої в Україні адреси електронної пошти, якщо такі документи підписані кваліфікованим електронним підписом.

        Крім того, відповідно до приписів частини першої - третьої статті 17 Закону України "Про електронні довірчі послуги" електронна взаємодія фізичних та юридичних осіб, яка потребує відправлення, отримання, використання та постійного зберігання за участю третіх осіб електронних даних, аналоги яких на паперових носіях не повинні містити власноручний підпис відповідно до законодавства, а також автентифікація в інформаційних системах, в яких здійснюється обробка таких електронних даних, можуть здійснюватися з використанням електронних довірчих послуг або без отримання таких послуг, за умови попередньої домовленості між учасниками взаємодії щодо порядку електронної ідентифікації учасників таких правових відносин.

        Електронна взаємодія фізичних та юридичних осіб, яка потребує відправлення, отримання, використання та постійного зберігання за участю третіх осіб електронних даних, аналоги яких на паперових носіях повинні містити власноручний підпис відповідно до законодавства, а також автентифікація в складових частинах інформаційних систем, в яких здійснюється обробка таких електронних даних та володільцями інформації в яких є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності, повинні здійснюватися з використанням кваліфікованих електронних довірчих послуг.          

        Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності, державні реєстратори, нотаріуси та інші суб’єкти, уповноважені державою на здійснення функцій державного реєстратора, для засвідчення чинності відкритого ключа використовують лише кваліфікований сертифікат відкритого ключа, а для реалізації повноважень, спрямованих на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків фізичної або юридичної особи відповідно до закону, застосовують виключно засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

            Враховуючи, якщо Ваш електронний документ не має кваліфікованого електронного підпису, яким можливо ідентифікувати відправника, він не підлягає обробці в силу приписів статті 6 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг та пункту 12 статті 1, статті 17 Закону України "Про електронні довірчі послуги", а також приписів Положення про ЄІСТС.

            Таким чином, для звернення до суду з використанням офіційної електронної адреси або адреси електронної пошти, електронні документи мають бути оформлені відповідно до приписів чинного законодавства.