Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

У Київському окружному адміністративному суді проведено опитування громадян-відвідувачів щодо якості функціонування суду

27 грудня 2017, 12:21

         З метою оцінки якості функціонування Київського окружного адміністративного суду, відповідно до рішень Ради Суддів України від 02.04.2106 №28, від 08.04.2016 №26 та на виконання наказу керівника апарату суду від 11.12.2016 №76,  в період з 11 грудня по 22 грудня 2017 року проведено опитування громадян-відвідувачів суду.  

Опитування.

Об’єктами опитування виступали громадяни, які є учасниками судових проваджень.

      Форму опитування громадян-учасників судових проваджень стосовно якості та ефективності роботи апеляційних і місцевих судів затверджено рішенням Ради Суддів України №28 від 02.04.2015.

Завдання опитування:

 • Отримати загальне уявлення про якість роботи суду;
 • Виявити рівень задоволеності громадян умовами перебування в суді;
 • Оцінити повноту, ясність та доступність інформації для відвідувачів суду;
 • Оцінити дотримання термінів (своєчасність) судового розгляду;
 • Визначити, як громадяни сприймають якість роботи суддів та працівників апарату суду;
 • Визначити, як громадяни, котрі вже отримали судові рішення в своїх справах, сприймають мотивованість та зрозумілість судових рішень.

         Відповідно до методичних рекомендацій Системи оцінювання роботи суду, затвердженої Рішенням Ради Суддів України від 02.04.2015 №28, опитування проводилося за методом випадкової вибірки відвідувачів суду.

         Під час опитування  всім відвідувачам суду пропонувалося заповнити анонімні анкети безпосередньо в приміщені суду. Слід зазначити, що більшість відвідувачів поставилися до опитування толерантно.

 

        Усього в опитуванні, яке проводилось саме в приміщенні Київського окружного адміністративного суду, взяли участь 52 громадяни, переважно віком від 26 до 39 років (58% респондентів).

Більшість опитаних становили чоловіки (62%). Майже всі респонденти мають повну вищу освіту (88%). Серед респондентів з вищою освітою 81% мають вищу юридичну освіту.

57,7% громадян, що взяли участь в опитуванні проживають у місті Києві, тоді як під час проведення опитування у 2016 році 60,8% респондентів, які взяли участь в анкетуванні проживали за межами міста Києва.

73% відвідувачів представляють в суді інтереси інших осіб, тобто є або адвокатами, або юрисконсультами.

62% опитаних брали участь у судовому процесі 6 разів і більше.

У 52% респондентів справа знаходиться на стадії розгляду, і у 25% розгляд справи завершено, а для 15% опитаних розгляд справи ще не розпочато.

         Переважна більшість респондентів (88%) в тій чи іншій мірі обізнані з роботою суду, а 11,5% - майже обізнані із роботою суду та суддів.

 

          За результатами проведеного аналізу анкет опитування громадян – відвідувачів Київського окружного адміністративного суду встановлено наступні результати.

 

 1. Переважна кількість опитаних  громадян-відвідувачів суду оцінили «якість роботи суду» (за п’ятибальною шкалою: 1-дуже погано – 5 – відмінно) 60% громадян оцінили якість роботи суду на відмінно, тоді як у 2016 році таку оцінку поставили лише 40,8% респондентів; на «4»  - 35% опитуваних (минулого року - 26,5%), «3» - 4,2%, на «2» та «1» не оцінив жоден з респондентів, а чотири респонденти не дали відповіді на поставлене питання. Загалом, за результатами опитування середня оцінка якості роботи суду становить 4,6 бали, яка відповідає оцінці якості роботи суду за результатами опитування у 2016 році.

 

 1. Доступність суду.
 • На запитання  «Чи легко Вам було знайти будівлю суду?» 47% опитаних респондентів зазначили «цілком так», «швидше так» - 41%, «більш-менш» (варіант і так і ні) – 9%, «швидше ні» – 7%, «цілком ні» - 2,3%.
 • Щодо зручності дістатися до будівлі суду громадським транспортом – 80% опитуваних відповіли, що цілком зручно, 15% - «швидше зручно», і лише 2,2% опитуваних відзначили, що дістатись до будівлі громадським транспортом більш-менш зручно або швидше не зручно.
 • Щодо зручності паркувати автомобіль (достатності паркувальних місць) біля будівлі суду лише 7% респондентів, які користуються автомобілем, відповіли що «цілком зручно» та - «швидше зручно», 29% - «більш-менш», 29% - «швидше ні» та 27% - «цілком ні».
 • На запитання «Чи зазнали Ви певних перешкод у доступі до приміщень суду через обмеження охорони?» 70% відвідувачів відповіли, що таких перешкод не зазнали;
 • На запитання «Як Ви вважаєте, чи люди з обмеженими можливостями можуть безперешкодно потрапити до приміщення суду і користуватися послугами суду?» - відповідь «цілком так» - надали 11% опитуваних, «швидше так» - 29%, «і так і ні» (більш-менш) - 37%, «швидше ні» та «цілком ні» - 22%
 • «Якщо Вам доводилося телефонувати до суду, чи завжди вдавалось додзвонитися та отримати потрібну інформацію?»- «цілком так» - 44%, «швидше так» - 40%, «і так і ні» (більш-менш) – 15%, «цілком ні» - 2%
 • «Чи давав графік роботи канцелярії суду можливість вчасно та безперешкодно вирішувати Ваші справи у суді (подавати позов, ознайомитися з матеріалами, отримати рішення ін.)?» - «цілком так» - 80%, «швидше так» - 20%, «і так і ні» (більш-менш) - 0%, «швидше ні» - 0%, «цілком ні» - 0%.

         Таким чином, за результатами опитування  щодо доступності суду значна більшість громадян вважає, що будівлю Київського окружного адміністративного суду досить легко знайти, оскільки зручно дістатися громадським транспортом. Однак, громадяни, які користуються автомобілем зазнають незручностей пов’язаних з недостатністю паркувальних місць. Крім того, респонденти відмітили майже на відмінно (середня оцінка 4,8 бали) графік роботи канцелярії суду, який дозволяє вчасно та безперешкодно звернутися до суду та дізнатися необхідну інформацію, в тому числі зателефонувавши до суду (4,2 бали).

 

 1. Зручність та комфортність перебування у суді.

Чи характерно для приміщень суду:

 - достатність зручних місць для очікування, оформлення документів, підготовки до засідань?: «цілком так» - 27 %, «швидше так» - 31,4%, «і так і ні» (більш-менш) – 21,5%, «швидше ні» - 19,6%, «цілком ні» - 0%;

 - вільний доступ до побутових приміщень? - «цілком так» - 35,4%, «швидше так» - 18,8%, «і так і ні» (більш-менш) – 18,8%, «швидше ні» - 18,8%, «цілком ні» - 8,3%

- чистота та прибраність приміщень? - «цілком так» - 61%, «швидше так» - 41,3%, «і так і ні» (більш-менш) – 6%, «швидше ні» - 1,9, «цілком ні» - 0%;

- достатність освітлення? - «цілком так» - 49%, «швидше так» - 39%, «і так і ні» (більш-менш) – 7,8%, «швидше ні» - 3,9%, «цілком ні» - 0%;

 

 1. Повнота та ясність інформації:
 • Чи зручно у суді розташовані інформаційні стенди (дошки оголошень)? - «цілком так» - 31,4%, «швидше так» - 47%, «і так і ні» (більш-менш) – 7,8%, «швидше ні» - 7,8%, «цілком ні» - 6%;

4.1. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо:

 • Розташування кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень? - «цілком так» - 28%, «швидше так» - 44%, «і так і ні» (більш-менш) - 22%, «швидше ні» - 4%, «цілком ні» - 0,2%;
 • Правил допуску в суд та перебування в ньому? - «цілком так» - 38,5%, «швидше так» - 36,5%, «і так і ні» (більш-менш) – 19,2%, «швидше ні» - 3,8%, «цілком ні» - 1,9%;
 • Справ, призначених до розгляду? - «цілком так» - 33%, «швидше так» - 49%, «і так і ні» (більш-менш) – 11,8%, «швидше ні» - 5,9%, «цілком ні» - 0%;
 • Зразків документів (заяв, клопотань тощо)? - «цілком так» - 30,6%, «швидше так» - 35%, «і так і ні» (більш-менш) – 30,6%, «швидше ні» - 4,1%, «цілком ні» - 0%;
 • Порядку сплати судових зборів та мита, реквізити та розміри платежів? - «цілком так» - 47%, «швидше так» - 34,7%, «і так і ні» (більш-менш) – 12,2%, «швидше ні» - 6%, «цілком ні» - 0%;
  • Чи користувалися Ви сторінкою суду в мережі інтернет? - «так» - 86,5%, «ні» - 13,5%;
  • Чи знайшли Ви на сторінці суду потрібну для Вас інформацію? - «цілком так» - 60%, «швидше так» - 20%, «і так і ні» (більш-менш) – 6,7%.

 

        За результатами опитування громадян-відвідувачів суду встановлено, що більшість відвідувачів задоволені умовами перебування в суді. Разом з тим відвідувачі висловили побажання щодо збільшення місць для очікування, зміну місця розташування інформаційних стендів, доступ до побутових приміщень, тощо.

 

 1. Сприйняття роботи працівників апарату суду.

5.1. Чи старанно працювали працівники  суду та не припускалися помилок,  які призводили б до перероблення документів та порушення строків? - «цілком так» - 58%, «швидше так» - 32%, «і так і ні» (більш-менш) – 4%, «швидше ні» - 2%, «цілком ні» - 4%;

5.2. Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами:

 • Доброзичливість, повагу, бажання допомогти? - «цілком так» - 78,4%, «швидше так» - 17,6%, «і так і ні» (більш-менш) - 0%, «швидше ні» - 1,9%, «цілком ні» - 1,9%;
 • Однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу? - «цілком так» - 84%, «швидше так» - 11,8%, «і так і ні» (більш-менш) – 1,9%, «швидше ні» - 0%, «цілком ні» - 0%;
 • Професіоналізм, знання своєї справи? - «цілком так» - 70%, «швидше так» - 24%, «і так і ні» (більш-менш) -4% «швидше ні» - 2%, «цілком ні» - 0%;

 

      Щодо сприйняття роботи працівників суду, слід відмітити покращення в професійному виконанні посадових обов’язків (за результатами опитування 70% респондентів відповіли, що працівники суду виявили професіоналізм у спілкуванні з громадянами, тоді як минулого року таку оцінку поставили лише 52% опитуваних).

       Збільшився відсоток громадян, які оцінили доброзичливість працівників апарату, повагу до відвідувачів та бажання допомоги – 78,4% опитуваних проти 71% у 2016 році, а також однакове ставлення до громадян, незалежно від соціального статусу.

 

 1. Дотримання строків судового розгляду.

- Чи вчасно (відповідно до графіка) розпочалося останнє засідання по Вашій справі? - «цілком так» - 31%, «швидше так» - 33%, «і так і ні» (більш-менш) – 24%, «швидше ні» - 4%, «цілком ні» - 6,7%;

- Чи було враховано Ваші побажання при призначенні дня та часу засідання? - «цілком так» - 45,7%, «швидше так» - 30,4%, «і так і ні» (більш-менш) – 17,4%, «швидше ні» - 2,2%, «цілком ні» - 4,3%;

- Чи вчасно Ви отримували повістки та повідомлення про розгляд справи? - «цілком так» - 44,4%, «швидше так» - 37,8%, «і так і ні» (більш-менш) – 15,6%, «швидше ні» - 0%, «цілком ні» - 4,4%;

- Чи вважаєте Ви обґрунтованими затримки/перенесення слухань у розгляді Вашої справи? - «цілком так» - 37%, «швидше так» - 37%, «і так і ні» (більш-менш) – 18,6%, «швидше ні» - 2,3%, «цілком ні» - 4,6%;

Більшість респондентів відзначили, що судові засідання у справах розпочалися вчасно. Крім того, при призначені дати та часу судового засідання суддями було враховано побажання учасників судового процесу, переважна більшість опитуваних вчасно отримали судові повістки та повідомлення про розгляд справи. Разом з тим 74% респондентів вважає в тій чи іншій мірі обґрунтованими затримки або відкладення судових засідань.

 

 1. Сприйняття роботи судді.

Чи були на Вашу думку, характерними для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи як голова колегії суддів):

 • Неупередженість (суддя не піддався зовнішньому тиску, якщо такий був?) - «цілком так» - 60,5%, «швидше так» - 28%, «і так і ні» (більш-менш) – 0%, «швидше ні» - 7%, «цілком ні» - 4,7%;
 • Коректність, доброзичливість, ввічливість? - «цілком так» - 59%, «швидше так» - 31,8%, «і так і ні» (більш-менш) – 2,3%, «швидше ні» -2,3%, «цілком ні» - 4,5%;
 • Належна підготовка до справи та знання справи? - «цілком так» - 58%, «швидше так» - 28%, «і так і ні» (більш-менш) – 9,3%, «швидше ні» - 2,3%, «цілком ні» - 2,3%;
 • Надання можливостей сторонам обґрунтовувати свою позицію? - «цілком так» - 66%, «швидше так» - 22,7%, «і так і ні» (більш-менш) – 9%, «швидше ні» - 0%, «цілком ні» - 2,3%;
 • Дотримання процедури розгляду? - «цілком так» - 69%, «швидше так» - 21,4%, «і так і ні» (більш-менш) - 7%, «швидше ні» - 0%, «цілком ні» - 2,4%;
 1. Судове рішення.
 • Чи рішення по Вашій справі було на Вашу користь? - «так» - 69%, «ні» - 31%;
 • Чи плануєте Ви оскаржувати рішення по Вашій справі? - «так» - 38,5%, «ні» - 61,5%;
 • Чи отримали Ви повний текст рішення по Вашій справі? - «так» - 90%, «ні» - 9,4%;
 • Чи вчасно Ви отримали повний текст рішення по Вашій справі?- «так» - 87%, «ні» - 13%;
 • Чи було рішення викладено легкою, доступною для розуміння мовою? - «цілком так» - 48,5%, «швидше так» - 36,4%, «і так і ні» (більш-менш) – 6%, «швидше ні» - 0, «цілком ні» - 9%;
 • На Вашу думку, чи було рішення по Вашій справі добре обґрунтованим? - «цілком так» - 53%, «швидше так» - 28%, «і так і ні» (більш-менш) - 9%, «швидше ні» - 3%, «цілком ні» - 6,25%;

        Щодо сприйняття роботи судді більшість громадян високо відмітили неупередженість суддів Київського окружного адміністративного суду, доброзичливість, коректність, надання можливості обґрунтувати свою позицію та дотримання процедури розгляду справи.

        81% громадян-відвідувачів при заповненні карток громадського звітування вважають судові рішення обґрунтованими та викладеними легко та доступно для розуміння (85%)

         Загалом оцінка роботи суддів Київського окружного адміністративного суду громадянами у 2107 році відповідає оцінці громадян, визначеної за результатами опитування у 2016 році – 4,5 бали.

                                                                                      

ВИСНОВКИ

          Підсумки результатів проведеного анонімного опитування громадян-відвідувачів суду свідчать про позитивну оцінку організації роботи Київського окружного адміністративного суду.

           Зокрема, більшість респондентів надали позитивні оцінки («цілком так» та «швидше так») щодо:

- графіку роботи суду, який дає можливість вчасно та безперешкодно подати позов до суду, ознайомитися з матеріалами справи, отримати копії судових рішень та ін., отримати необхідну інформацію зателефонувавши до суду;

- коректне та ввічливе ставлення суддів та працівників апарату до відвідувачів суду;

         Крім того, опитування громадян-відвідувачів показало високий відсоток позитивного сприйняття роботи суддів Київського окружного адміністративного суду та працівників апарату.

          Разом з тим, проведене анкетування дозволило виявити окремі проблемні організаційні питання в діяльності суду, які будуть враховані в подальшій роботі суду та дозволять покращити якість роботи суду. 

          Результати опитування свідчить про досить високий рівень доступності, незалежності та неупередженості правосуддя у Київському окружному адміністративному суді. Вважаємо доцільним й надалі проводити подібні опитування відвідувачів суду для забезпечення відкритості суду, підвищення довіри громадян до правосуддя, зміцнення авторитету судової влади та забезпечення вільного доступу громадян до інформації.